Personalisering

Både sidmallar och enskilda block kan anpassas så att de endast ses av vissa förutbestämda grupper, så kallad ”personalisering” det ger redaktören möjlighet att anpassa webbplatsens layout och innehåll för olika besöksgrupper.

Personalisering kan vara användbart men ska användas med urskiljning och med särskild tanke på att det kan bli mer komplicerat att sköta webbsidan.

Sidor och enstaka block kan anpassas så att de bara visas för desktop eller för mobil, eller enbart för användare inom VGR:s nätverk eller för externa användare.

Gör så här:

Personalisering av webbsida

När du skapat sidan

1.      Gå in på den enskilda sidan och klicka på hantera bredvid ”Synlig för” uppe till höger.
Om inte alternativet Hantera finns har du inte behörighet att göra inställningen.

översta raden till höger innehåller kommandot synlig för

2.      Välj Hantera, kryssa ur rutan ärv inställningar från överordnade objekt och välj knappen

Lägg till användare grupper

 
under lägg till användare grupper kan du se en lista med egenskaper som måste fyllas i för varje användare

3.      Välj Besökargrupper och tryck på sök
välj aktuella grupper och lägg till dem med hjälp av pilarna
Tryck på OK
Ta bort krysset ur Läsrutan på Everyone och tryck sedan på spara

Välj vilken besökargrupp du vill ha

4.      Om du gjort rätt kommer det stå begränsad vid valet ”Synlig för”

 
Bredvid Synlig för står det nu begränsad

Personalisering av block

När du skapat sidan

1.      Gå in på blockets meny och välj personalisera

 
Välj personalisera i blockets redigeringsmeny

2.      Klicka på Everyone och välj vilken grupp du vill ska kunna se blocket (i exemplet nedan har mobilanvändare valts.
Publicera ändringarna och blocket ses endast av mobilbesökare.

Observera du ska aldrig behöva välja mer än en besöksgrupp

Om du vill att enbart interna mobilanvändare ska få upp blocket väljer du den gruppen.
Om du vill att alla mobilanvändare ska se blocket välj istället gruppen mobilanvändare.

Om du vill att blocket endast ska ses av mobilanvändare väljer du den gruppen