Sökmotoroptimering (SEO)

Sökstatistik och sökmotoroptimering (SEO) är viktiga verktyg för att besökaren ska få en bättre upplevelse av våra webbsidor genom att göra det lättare att hitta informationen hen söker.

Vad är sökmotoroptimering (SEO)?

Sökmotoroptimering (kallas också SEO som står för Search Engine Optimization)  handlar om att få en webbsida att synas så högt upp som möjligt bland resultaten vid relevanta sökningar. De flesta besökare på våra publika webbplatser hittar en sida genom att använda sökmotorer. Men om innehållet på våra sidor inte är skrivet på bästa sätt får besökarna svårare att hitta dem i en sökning.

Varför sökmotoroptimera?

Anledningen till att sökmotoroptimera din sida är att du vill att det ska bli lättare att hitta sidan via sökmotorer. Sökmotorer är inställda för att den som gör sökningen ska få det mest relevanta resultatet . Men då behöver du som redaktör hjälpa sökmotorn med det. 

Sökmotorn skannar av din sida, letar efter nyckelorden i rubriker, ingress, brödtext och i metadatan, och  gör utifrån det en bedömning och en rankning. Därför finns inga genvägar till att hamna högt upp i sökningen. Du kommer väldigt långt med ett innehåll som är relevant för besökaren och genom att sidan följer de grundläggande reglerna för sökmotoroptimering. Eftersom VGR:s sökmotor är inställd på samma sätt gäller detta även sökningar inom våra webbplatser och på vårt intranät. 

Vad kan du som redaktör göra?

Sökmotorerna strävar efter att belöna sådant som är till nytta för besökaren, till exempel:

 • god kvalitet
 • unikt material
 • uppdaterat innehåll
 • begriplighet.

Fundera ut vilka nyckelord som innehållet på sidan ska ha, begrepp som du tror att besökaren söker på och som bra beskriver sidans innehåll. Sidans namn och dess rubriker ska vara raka, tydliga och skrivna med ett enkelt språk. Och helst innehålla något eller några av nyckelorden. Samma gäller för ingress och brödtext; skriv rakt och tydligt och använd nyckelorden.

Så här arbetar du med nyckelord

Sökmotorer försöker hitta de mest relevanta träffarna för varje sökning, det sker bland annat genom matchning av nyckelord. Därför är det viktigt att de ord vi använder på sidan är sådant som besökaren söker på. 

Titta gärna igenom sökstatistiken för att se vilka ord som används och tänk på att dina nyckelord kan vara olika beroende på sidans målgrupp. För en sida om läkemedel som vänder sig till allmänheten kanske medicin är ett bättre begrepp, men om målgruppen är vårdpersonal kan läkemedel vara helt rätt nyckelord. Specifika sidnamn och nyckelord är bättre än generella. Det är webbsidans unika innehåll som gör den intressant. 

Om du identifierar nyckelord som du inte vill använda i din text men ändå tror att personer kan söka på kan du fylla i dessa i fältet nyckelord på SEO-fliken på informationssidan. Till exempel kanske du vill att Förskolan ska kallas just förskola i sidans text, men du vet att många fortfarande använder begreppet dagis. Då kan du skriva detta i nyckelordsfältet och sidan hittas också om någon söker på det. 
 
Exakt hur externa sökmotorer hämtar sin beskrivning av sidan kan vi inte helt säkert veta. Vi kan bara följa de generella reglerna för hur en bra iinehållssida är uppbyggd. Börja sidan med det viktigaste innehållet och använd relevanta nyckelord. Välj ut några nyckelord per sida och använd dem i brödtexten, gärna flera gånger om det går utan att texten blir tillgjord. 
 
 • Sammanfatta det viktigaste i texten och använd sidans viktigaste nyckelord i rubrik och ingress. 
 • Sidans titel ska stämma överens med sidans innehåll.
 • Formatera rubriker och mellanrubriker på rätt sätt, använd alltid formatering  i listan stilar, aldrig egna formateringar, fetstil eller liknande.

Använd sökstatistiken

I vårt sökstatistikverktyg Kibana hittar du vilka sökord som används mest på din sida och vilka sökord som används utan att få träff, så kallade nollsökningar.Ta det som en vana att kontrollera statistiken regelbundet och se över din webbplats utifrån vad statistiken visar

Sökstatistik för Västra Götalandregionens webbplatser

Inloggningsuppgifter finns på intranätets systemsida om sökstatistik. Nås endast av dig med tillgång till VGR.S intranät. 

Gör så här:

 1. Logga in och välj Searchstatistics i Kibana
 2. Överst till vänster på webbsidan du får upp, väljer du vilken webbplats du vill se statistik för i Scopeväljaren. 
 3. Vilken period som du vill se statistik för väljer du uppe till höger under Välj tid/Quick. 
 4. Under Sökord ser du de vanligaste sökorden och hur många gånger någon sökt på dem under den valda perioden. Gör gärna en egen sökning på de vanligaste sökningarna och se efter vilka träffar du får. Är det de sidor som du vill att användaren ska hitta? Om inte se över rubrik, ingress och brödtext på den sida du tycker att de borde hitta först, innehåller den sökorden? 
 5. Under Nollträffar sökord ser du de vanligaste sökorden som någon sökt på utan att få träff på en webbsida. Nollträffar är särskilt intressanta eftersom de visar vad användaren förväntar sig att hitta på din sida. Om du tycker att de borde ha fått träffar på sin sökning se över innehållet i rubrik, ingress och brödtext på den sida du tycker innehåller det de söker efter. OBS! att vi också ofta ser nollträffar som inte borde ge träff på sidan, de finns det naturligtvis ingen anledning att lägga tid på.

Sponsrade länkar

Om vanligt SEO-arbete inte hjälper och din webbsida inte hittas i den interna sökmotorn så finns möjlighet att manuellt lägga till en sökträff, en sponsrad länk, på ett speciellt ord. Det kan till exempel handla om att länka till en sida på en annan webbplats. Om du vill föreslå en sponsrad länk kan du trycka på länken sponsra en sida och därefter på knappen Skapa sponsrad länk och fylla i det formulär du får upp. När formuläret är ifyllt och du skickat in det skicka ett mail till webb@vgregion.se så tas ditt önskemål om hand. 

Om du ansvarar för en webbplats finns möjlighet att själv få lägga upp sponsrade länkar, maila i så fall webb@vgregion.se och tala om det. 

SEO-fliken

Här finns en beskrivning av fälten på informationssidans SEO-flik (i redigeraläget) och hur de används.

 

Sidtitel

Fältet sidtitel används om man vill att sökträffen ska ha ett annat namn än sidans namn. 

Sidbeskrivning kort

Används för metataggar som styr delningar i Sociala flöden samt Dublin-core. Värdet begränsas till 157 tecken. 

Sidbeskrivning

Ett fält som använts för att lägga till en sidbeskrivning som man vil ska visas i externa sökmotorer, för Google fungerar detta fält inte längre. 

SweMesh Nyckelord

Används inte längre och tas bort i nya versionen av Optimizely

Metabild

Används för delning i sociala medier istället för att den sociala kanalen försöker hämta egen bild från webbsidan.

Twitterkonto

Hämtar beskrivning från Twitter. Används vid delning på Twitter och hur informationen ska delas.

Sökrobotar

Styr metataggen ”Robots”. 

Indexera ej (no index)

Det beror på om du önskar att sidan ska visas i sökresultat eller inte. Det handlar om att ge information om hur sidan ska vara sökbar och indexeras av sökrobotar (Google och till viss del VGR:s sökmotor Hitta). Indexera ej eller "no index" ger information till sökmotorer att inte indexera sidan, det vill säga den hittas inte av sökmotorer. Länkarna på sidan kommer ändå att följas.

Följ ej länkar (nofollow)

Sökmotorn kommer inte att följa länkar som finns på sidan, och indexera sidorna sökmotorn kommer till, "Indexera ej" måste vara ikryssad.

Förhindra cachning (noarchive)

Detta talar om för sökmotor att inte lagra en cachad version. 

Förhindra att Google visar text från din sida i sökresultat

Förhindrar att Google visar textstycken från din sida i sökresultat.

Förhindra att Google översätter din sida

Förhindrar att Google översätter och erbjuder användare som söker en översättning.

Göm sida i sökresultat

Gäller bara för Västra Götalandsregionens sökmotor hitta.vgregion.se. Innebär att sidan inte visas i sökresultat.

Nyckelord

Ord du skriver in här hittas av sökmotorer.

SEOSitemaps

Detta är bara för att ändra inställningar för ett Sitemap.xml plugin som används i Optimizely för att ge Google och andra sökmotorer en sitemap.xml. Redaktören behöver inte ändra den.