Sökmotoroptimering

Ge en bättre upplevelse av våra webbsidor genom att göra det lättare att hitta informationen besökaren söker.

Vad är sökmotoroptimering (SEO)?

Sökmotoroptimering handlar om att få en webbsida att synas så högt upp som möjligt bland resultaten vid relevanta sökningar. De flesta besökare på våra webbplatser hittar en sida genom att använda sökmotorer. Men om innehållet på våra sidor inte är skrivet på bästa sätt får besökarna svårare att hitta dem i en sökning.

Varför sökmotoroptimera?

Anledningen till att sökmotoroptimera din sida är att du vill att det ska bli lättare att hitta sidan via sökmotorer. Sökmotorer är inställda för att den som gör sökningen ska få det mest relevanta resultatet . Men då behöver du som redaktör hjälpa sökmotorn med det. 

Sökmotorn skannar av din sida, letar efter nyckelorden i rubriker, ingress, brödtext och i metadatan, och  gör utifrån det en bedömning och en rankning. Därför finns inga genvägar till att hamna högt upp i sökningen. Du kommer väldigt långt med ett innehåll som är relevant för besökaren och genom att sidan följer de grundläggande reglerna för sökmotoroptimering.

Vad kan du som redaktör göra?

Sökmotorerna strävar efter att belöna sådant som är till nytta för besökaren, till exempel:

 • god kvalitet
 • unikt material
 • uppdaterat innehåll
 • begriplighet.

Fundera ut vilka nyckelord som innehållet på sidan ska ha, begrepp som du tror att besökaren söker på. Namnet på sidan och rubriken ska vara rakt, tydligt och enkelt och helst innehålla något eller några av nyckelorden. Samma gäller för ingress och brödtext; skriv rakt och tydligt och använd nyckelorden.

Med hjälp av VGR:s sökstatistikverktyg kan du se vilka sökord som används på din webbplats. Så här använder du sökstatistiken.

Så här arbetar du med nyckelord

Sökmotorer försöker hitta de mest relevanta träffarna för varje sökning, det sker bland annat genom matchning av nyckelord. Därför är det viktigt att de ord vi använder på sidan är sådant som besökaren söker på. 

Titta gärna igenom sökstatistiken för att se vilka ord som används och tänk på att dina nyckelord kan vara olika beroende på sidans målgrupp. För en sida om läkemedel som vänder sig till allmänheten kanske medicin är ett bättre begrepp, men om målgruppen är vårdpersonal kan läkemedel vara helt rätt nyckelord. Specifika sidnamn och nyckelord är bättre än generella. Det är webbsidans unika innehåll som gör den intressant. 

Du kan också fylla i nyckelord på SEO-fliken på informationssidan. Viktigt är också att nyckelorden ska enbart beskriva just den webbsidans innehåll, inte allt er verksamhet gör. För många irrelevanta nyckelord är sämre än inga alls och leder till att alla sökningar ger samma och alldeles för många träffar.
 
När externa sökmotorer hämtar beskrivning av sidan, så gör den det genom att plocka det första du skriver i din text. Därför är det viktigt att tänka på att börja sidan med det viktigaste innehållet samt ha bra nyckelord och säljande text i de första raderna.
 
 • Sammanfatta det viktigaste i texten och använd sidans viktigaste nyckelord i rubrik och ingress. 
 • Sidans titel ska stämma överens med sidans innehåll.
 • Formatera rubriker och mellanrubriker på rätt sätt, använd alltid formatering  i listan stilar, aldrig egna formateringar, fetstil eller liknande.

Brödtext

Välj ut några nyckelord per sida och använd dem i texten, gärna flera gånger om det går utan att texten blir tillgjord. 

Bilder och dokument

 • Alla meningsbärande bilder ska ha alt-texter. Alt-texten ska vara skriven på ett enkelt, kortfattat och tydligt sätt. Den ska förklara bildens innehåll för de som inte kan se den. Använd samma nyckelord som på sidan där bilden finns.
 • Använd aldrig svenska tecken, mellanslag, stora bokstäver eller underscore på filnamn

Interna länkar

 • Använd beskrivande länktext med nyckelord 
 • Länka internt till sidor som är viktiga
 • Använd alltid nyckelord som är relevanta för sidan du länkar till
 • Länka både uppåt och nedåt i din struktur

Externa länkar

 • Länka externt till sidor som är viktiga för användaren
 • Var försiktig med att placera externa länkar högt upp i strukturen

Vad kan andra göra för att optimera webbsidan ytterligare

Sökmotoroptimering offpage, som det kallas, handlar om att öka sidans tillgänglighet från andra webbplatser. Om det finns många länkar från andra relevanta sidor, stiger sidan i aktning hos sökmotorn.

Alltså är det viktigt

 • Att andra webbsidor som behandlar samma ämne länkar till sidan
 • Att länk till din webbplats finns med om du äger någon form av sociala medier, som till exempel Facebook, Twitter, Wikipedia, LinkedIn, bloggar, forum och liknande.