Välkommen till Habilitering & Hälsa

Habilitering & Hälsa är en del av Västra Götalandsregionen. Vi är mer än tusen anställda inom olika yrkeskategorier som arbetar med habilitering, syn-, hörsel- och tolkverksamhet. Genom samverkan och ett utvecklingsinriktat, tvärprofessionellt arbete bidrar vi till ökad delaktighet för individen. Habilitering betyder att bevara och utveckla en persons förmåga.

symbol för teckenspråk Teckenspråk

uiqt|wB%wmjjoz}xx5pwpH%vozmoqwv5{m%wmjjoz}xx5pwpH%vozmoqwv5{muiqt|wBui|{5wtwn5tiz{{wvH%vozmoqwv5{mui|{5wtwn5tiz{{wvH%vozmoqwv5{m