Patientorganisationer

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 

Autism och Aspergerförbundet

Autismforum 

Riksförbundet Attention

Dövhet och hörselnedsättning

Barnplantorna

Riksförbundet för döva, hörselskadade och språkstörda barn DHB

DHR - De handikappades riksförbund

Blindhet och synnedsättning

Synskadades Riksförbund, SRF

Unga synskadade, US

Föräldraföreningen för synskadade barn och ungdomar, FSBU

Förbundet Sveriges dövblinda, FSDB

Svenska RP-föreningen

Hjärnskador

FAS-föreningen (Fetalt Alkohol Syndrom)

Hjärnkraft Göteborg

Hjärnkrafts riksförening

Hjärtfel

Hjärtebarnsförbundet

Intellektuell funktionsnedsättning

Riksförbundet FUB - för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning

Svenska Downföreningen 

Fysisk funktionsnedsättning

Neuroförbundet 

Riksförbundet Rörelsehindrade barn och ungdomar RBU

Självhjälp på vägen - information, stöd och hjälp vid funktionshinder 

Ovanliga diagnoser

Socialstyrelsen om ovanliga diagnoser 

Riksförbundet för sällsynta diagnoser


Senast uppdaterad: 2018-06-15 15:27