Habilitering

Mottagningar för barn och ungdom

Habilitering Alingsås   
Habilitering Borås 
Habilitering Frölunda 
Habilitering Hisingen 
Habilitering Kungälv    
Hablitering Lidköping
Habilitering Skövde           
Habilitering Uddevalla 
Habilitering Vänersborg  

Mottagningar

Habilitering Alingsås  
Habilitering Borås  
Habilitering Göteborg 
Habilitering Skövde            
Habilitering Vänersborg

                  

Verksamhetschef för barn och ungdom

Neri Samuelsson
Verksamhetschef - barn och ungdom
neri.samuelsson@vgregion.se
0722-04 45 26

Verksamhetschef för vuxen

Annika Waser
Verksamhetschef - vuxen
annika.waser@vgregion.se
0700-20 78 02

Knoppaliden, en utrednings- och behandlingsenhet

Datateket, för barn och ungdomar

Habiliteringen kansli

Habiliteringen kansli
Ekelundsgatan 8
411 18 Göteborg
031-759 22 00

Alla patientärenden hänvisas till
1177 Vårdguidens e-tjänster för en säker hantering 

Senast uppdaterad: 2018-08-31 23:02