Habilitering & Hälsa hörsel

På audionommottagningen erbjuds diagnos, habilitering och rehabilitering för personer i alla åldrar som har hörselnedsättning, dövhet eller dövblindhet. Hörselteamen erbjuder fördjupad rehabilitering. Våra dövteam ger psykosocialt och pedagogiskt stöd till teckenspråkiga över 18 år. Dövblindteam ger råd, stöd, information och kunskap till personer med dövblindhet och deras närstående.

Alingsås

Audionommottagning Alingsås

Borås

Audionommottagning Borås
Hörhjälpmedel Borås
Hörselteam Borås

Bäckefors

Audionommottagning Bäckefors

Falköping

Audionommottagning Falköping

Göteborg

Audionommottagning centrum
Audionommottagning Hisingen
Audionommottagning Mölndal
Audionommottagning Västra Frölunda
Audionommottagning Sahlgrenska
Hörselteam barn och ungdom Sahlgrenska
Hörselteam Sahlgrenska
Dövteam
Dövblindteam
Alternativ telefoni Göteborg

Lidköping

Audionommottagning Lidköping

Lysekil

Audionommottagning Lysekil

Mariestad

Audionommottagning Mariestad

Skene

Audionommottagning Skene

Skövde

Audionommottagning Skövde
Hörhjälpmedel Skövde
Hörselteam Skövde

Strömstad

Audionommottagning Strömstad

Vänersborg

Audionommottagning Vänersborg
Dövteam Vänersborg
Hörselteam Vänersborg
Alternativ telefoni Vänersborg

Verksamhetschef

Mattias Johansson, Verksamhetschef
mattias.s.johansson@vgregion.se
033-616 15 59
070-618 15 59

Ewa Roy-Pettersson, Chefssekreterare 
eva.roy-pettersson@vgregion.se
033-616 28 50


Senast uppdaterad: 2018-11-14 12:02