Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Verksamhetsområden

Habilitering

Specialistvård och stöd för barn, ungdomar och vuxna som har:

  • autisim
  • rörelsenedsättning
  • intellektuell funktionsnedsättning 
  • förvärvad hjärn eller ryggmärgsskada

För att få stöd och behandling ska funktionsnedsättningen vara bestående och ge betydande problem i vardagen. 

Läs mer om habilitering

Hörsel

På audionommottagningen erbjuds diagnos, habilitering och rehabilitering för personer som har en hörselnedsättning, dövhet eller dövblindhet. Vid behov av fördjupad rehabilitering finns särskilda hörselteam. Teckenspråkiga över 18 år kan få psykosocialt och pedagogiskt stöd från dövteam.  Människor som har en kombinerad hörsel- och synnedsättning och deras närstående kan få råd, stöd, information och kunskap av dövblindteamet.

Läs mer om hörsel

Syn

Habilitering och rehabilitering för personer i alla åldrar som har en varaktig måttlig till svår synnedsättning eller blindhet.

Läs mer om syn

Tolk

Teckenspråkstolk, dövblindtolk, skrivtolk, tss-tolk och taltjänst erbjuds till personer som har en hörselnedsättning, dövhet eller dövblindhet och personer som har funktionsnedsättningar som rör röst, tal eller språk samt för alla de behöver kommunicera med.

Läs mer om tolk

Senast uppdaterad: 2020-06-25 09:06