Vårdgivare

Vi erbjuder specialicerade insatser till personer med funktionsnedsättningar i samverkan med kommuner, primärvård och övriga vårdenheter.

Remisskriterier 

Beslut om remiss ska ske i samråd med patient. Mottagande enhet behöver information om eventuellt behov av tolk, kontaktuppgifter, kontaktuppgifter till målsman för barn samt ställningstagande till vårdgarantin.  

Remiss till Habiliteringen

Remiss till Hörselverksamheten

Remiss till Synverksamheten

Remiss till Dövblindteamet 

Senast uppdaterad: 2018-02-20 10:49