Vårdgivare

Vi erbjuder specialiserad vård och stöd till personer med funktionsnedsättningar, i samverkan med kommuner, primärvård och övriga vårdenheter.

Remisskriterier 

Beslut om remiss ska ske i samråd med patient. Mottagande enhet behöver information om eventuellt behov av tolk, kontaktuppgifter, kontaktuppgifter till målsman för barn samt ställningstagande till vårdgarantin.  

Remiss till habilitering

Remiss till hörselverksamheten

Remiss till syncentral

Remiss till dövblindteam 

Senast uppdaterad: 2019-02-06 11:24