Organisation

Habilitering & Hälsa har fyra verksamhetsområden: habilitering - vuxen, habilitering - barn och ungdom, hörselverksamhet samt syn- och tolkverksamhet. Vi har 36 mottagningar i hela Västra Götaland.

Förvaltningschefen Mikael Forslund ansvarar för all verksamhet inom Habilitering & Hälsa och rapporterar till styrelsen. Varje verksamhetsområde har en verksamhetschef. 

Ledningsgrupp

Förvaltningens ledningsgrupp består av förvaltningschef, verksamhetschefer, administrativ chef, ekonomichef, FoU-chef, HR-chef och kommunikationschef.

Mikael Forslund

Förvaltningschef
Telefonnummer

Birgitta Arnling

Administrativ chef
Telefonnummer

Mattias Johansson

Verksamhetschef Hörselverksamheten
Telefonnummer

Neri Samuelsson

Verksamhetschef Habiliteringen - barn och ungdom
Telefonnummer

Annika Waser

Verksamhetschef Habiliteringen - vuxen
Telefonnummer

Anne Granath

Verksamhetschef Syn- och Tolkverksamheten
Telefonnummer

Urban Dalström

Ekonomichef
Telefonnummer

Mats Larsson

Kommunikationschef
Telefonnummer

Susanne Ringström Lidén

HR-chef
Telefonnummer

Arve Opheim

FoU-chef
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2018-05-28 09:35