Organisation

Förvaltningsdirektör Neri Samuelsson ansvarar för all verksamhet inom Habilitering & Hälsa och rapporterar till styrelsen. Varje verksamhetsområde har en verksamhetschef. 

Verksamhetsområden

  • habilitering barn och ungdom
  • habilitering vuxen
  • hörselverksamhet
  • syn- och tolkverksamhet

Ledningsgrupp

Förvaltningens ledningsgrupp består av förvaltningsdirektör, verksamhetschefer och stabschefer.

Neri Samuelsson

Förvaltningschef

Telefonnummer

Anne Granath

Verksamhetschef syn- och tolkverksamheten

Telefonnummer

Mattias Johansson

Verksamhetschef hörselverksamheten

Telefonnummer

Jenny Linder

Verksamhetschef

Telefonnummer

Annika Waser

Verksamhetschef habilitering vuxen

Telefonnummer

Martin Grahn

HR-chef

Telefonnummer

Dan Söderlund

Utvecklingschef

Telefonnummer

Urban Dalström

Ekonomichef

Telefonnummer