Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS

Ansökan om råd och stöd enligt LSS

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS består av rättigheter och insatser för personer som har funktionsnedsättning. Habilitering & Hälsa ansvarar för insatsen "Rådgivning och annat personligt stöd". Ansök här!

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS finns för att ge människor som har funktionsnedsättningar stöd för att leva ett så självständigt liv som möjligt.

LSS består av rättigheter och insatser för personer som har funktionsnedsättning. Habilitering & Hälsa ansvarar för den första insatsen "Rådgivning och annat personligt stöd". Fortsättningsvis kallar vi det bara för råd och stöd enligt LSS. Kommunen du bor i och Försäkringskassan ansvarar för övriga LSS-insatser.

Vad är råd och stöd enligt LSS?

Det kan vara rådgivning och samtalsstöd, vägledning för att bättre förstå sin funktionsnedsättning, förstå och beskriva sina behov, information om vart man vänder sig för att få rätt stöd och hjälp eller information om samhällets stöd.

  • Råd- och stödinsatser är ganska kortvariga och begränsade
  • Råd och stöd enligt LSS är inte att ge behandling eller psykoterapi

Om du vill ha råd- och stöd enligt LSS måste du ansöka om det.

Vem har rätt till LSS?

Du kan ansöka om stöd om du har

  1. En intellektuell funktionsnedsättning (utvecklingsstörning) eller autismspektrumtillstånd
  2. Betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning efter en hjärnskada i vuxen ålder
  3. Stora varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som inte beror på normalt åldrande och som gör att du har stora svårigheter att på egen hand klara vardagen. Till exempel att klä på dig, laga mat, förflytta dig eller kommunicera med omgivningen.

Vem kan ansöka råd och stöd enligt LSS?

Har du behov av råd och stöd och en funktionsnedsättning som hör till någon av personkretsarna enligt LSS kan du ansöka om stöd enligt LSS. Anhöriga och närstående kan också få råd och stöd enligt LSS.

Om du är under 15 år eller inte har förmåga att söka själv kan en vårdnadshavare, god man, förmyndare eller förvaltare begära stödet istället. Du kan också söka stöd genom ett juridiskt ombud.

LSS Handläggare Ann Hägglund 010-441 49 78
Tar emot ärenden för patienter tillhörande följande mottagningar:

Habilitering Alingsås barn och ungdom
Habilitering Borås barn och ungdom
Habilitering Lidköping barn och ungdom
Habilitering Skövde barn och ungdom
Habilitering Borås
Habilitering Skövde

LSS handläggare Hanna Wedholm 0303-24 15 01
Tar emot ärenden för patienter tillhörande följande mottagningar:

Habilitering Frölunda barn och ungdom
Habilitering Hisingen barn och ungdom
Habilitering Kungälv barn och ungdom
Habilitering Göteborg
Habilitering Vänersborg

Senast uppdaterad: 2017-01-11 13:40