Teckenspråk

Är teckenspråk ditt första språk? Här finns teckenspråkstolkad information om Habilitering & Hälsa.

Inför ditt besök hos oss (teckenspråk, ljud och text)

Nyheter


Habilitering & Hälsas nyheter teckenspråktolkas oftast.
vgregion.se/hoh/nyheter

För patienter

1177 Vårdguidens e-tjänster

Om habiliteringen

Om synverksamheten

Senast uppdaterad: 2018-08-09 08:30