Styrelse

Här finns protokoll och handlingar från styrelsens sammanträden.

Habilitering & Hälsa är en del av Västra Götalandsregionen. Politikerna i regionfullmäktige utser Habilitering & Hälsas styrelse. Det är styrelsen som tar fram budget för olika delar av verksamheten och beslutar om Habilitering & Hälsas mål.

Politiska sammanträden och möteshandlingar (länk till extern webbplats)

Protokoll och handlingar 2016-2017

Styrelsen för mandatperioden 2015-2018

Ledamöter

1. Patric Cerny (L), Borås, ordförande
2. Christin Slättmyr (S), Brålanda, vice ordförande
3. Joakim Hagberg (S), Angered
4. Sarah Hallin (S), Mölndal
5. Johanna Westerlund (MP), Svenljunga
6. Daniel Filipsson (M), Alingsås
7. Maj Ader (KD), Lidköping

Ersättare

1. Agneta Bakir (S) Töreboda 
2. Erik Lindqvist (M), Göteborg
3. Ann-Marie Jacobsson (C), Högsäter

Kontakt

Styrelsen för Habilitering & Hälsa
Regionens hus
542 87 Mariestad

Kalender Styrelsen

30
aug

Styrelsen för Habilitering & Hälsa

Starttid:
Sluttid:
Plats: Regionens Hus, lokal Björken
Ort: Skövde
Avsändare: Politiska nämnder
Typ: Möte
20
sep

Styrelsen för Habilitering & Hälsa

Starttid:
Sluttid:
Plats: Ekelundsgatan 8, rum 732
Ort: Göteborg
Avsändare: Politiska nämnder
Typ: Möte
25
okt

Styrelsen för Habilitering & Hälsa

Starttid:
Sluttid:
Plats: Regionens Hus, lokal Tallen
Ort: Skövde
Avsändare: Politiska nämnder
Typ: Möte
29
nov

Styrelsen för Habilitering & Hälsa

Starttid:
Sluttid:
Plats: Ekelundsgatan 8, rum 732
Ort: Göteborg
Avsändare: Politiska nämnder
Typ: Möte