Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Om Habilitering & Hälsa

Habilitering & Hälsa är en del av Västra Götalandsregionen. Vi erbjuder specialiserad vård och stöd vid en varaktig funktionsnedsättning som nedsatt förmåga att förstå omvärlden, kommunicera, höra, röra sig och se. Genom samverkan och ett utvecklingsinriktat, tvärprofessionellt arbete bidrar vi till ökad delaktighet för individen. Habilitering betyder att bevara och utveckla en förmåga.

Habilitering

Habiliteringen ger stöd, behandling och hjälpmedel till personer som har

  • autism
  • rörelsenedsättning
  • intellektuell funktionsnedsättning (utvecklingsstörning)
  • förvärvad hjärnskada (även patienter med betydande begåvningsmässiga funktionsnedsättningar eller hjärnskada i vuxen ålder) 

Patienter som remitteras till habilitering ska ha en utredd diagnos inom habiliteringens diagnosgrupper och patientens svårigheter vara tydligt beskrivna. Behovet av behandlande åtgärder avgörs av funktionsnedsättningens svårighetsgrad och i vilken grad vardagsfunktioner påverkas.

Hörsel, syn, tolk

Hörsel- och synverksamheten ger stöd och behandling till personer med bestående hörselnedsättning, dövhet, dövblindhet, måttlig till svår synnedsättning eller blindhet.  Vi ger också stöd till patientens närstående. Tolkservice riktar sig till personer som är döva, dövblinda eller hörselskadade. Taltjänst vänder sig till personer med funktionsnedsättning som rör röst, tal eller språk. Tolk är också till för dem som behöver kommunicera med personer med funktionsnedsättningar.

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss
Besök

Besöksadress

Stationsgatan 3
541 30 Skövde

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Habilitering & Hälsa Regionens hus
Stationsgatan 3
541 80 Skövde

Senast uppdaterad: 2020-01-03 14:11