Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Funktionsnedsättningar

Du får stöd och behandling individuellt eller i grupp utifrån dina förutsättningar och behov. Vi förskriver och anpassar också hjälpmedel. Målet är att stödja, träna eller kompensera för en svag eller förlorad förmåga. Vi arbetar också för att förebygga skador och besvär.

Funktionsnedsättningar

  • Autismspektrumtillstånd är ett samlingsnamn för funktionsnedsättningar som påverkar ens sätt att tänka, vara och kommunicera med andra människor. Hur livet påverkas av autism kan variera mycket från person till person.

  • Har du en svår synnedsättning eller en nyförvärvad grav synnedsättning och saknar ledsyn har du rätt att få habilitering eller rehabilitering av syncentralen.

  • En person som är dövblind har både en synnedsättning eller blindhet och en hörselnedsättning eller dövhet.

  • Är du döv eller har en hörselnedsättning och kommunicerar på teckenspråk, kan du kontakta Habilitering & Hälsas dövteam.

  • Skador i hjärnan kan orsakas av våld mot huvudet, en blödning, en hjärntumör, stopp i hjärnans kärl, infektioner, inflammation, syrebrist och toxisk orsak. När skadan på hjärnan inte är medfödd kallas det förvärvad hjärnskada.

  • Vi erbjuder diagnostik, habilitering och rehabilitering där utprovning av hörhjälpmedel kan ingå.

  • Att ha en intellektuell funktionsnedsättning innebär att ha svårt att förstå och lära sig vissa saker. Utveckling och inlärning tar längre tid. Funktionsnedsättningen kan vara lindrig, måttlig eller svår.

  • En rörelsenedsättning är en fysisk begränsning som påverkar förmågan att utföra uppgifter som kräver motorisk samordning och kontroll; till exempel att gå, använda händer och armar, äta, prata eller att hålla en upprätt position. Hjärnskada, ryggmärgsbråck, cerebral pares, neurologiska sjukdomar och muskelsjukdomar är exempel på diagnoser och sjukdomar som medför rörelsenedsättning.

  • Har du så nedsatt synförmåga att det är svårt att läsa vanlig text med glasögon och god belysning, har svårigheter att orientera och förflytta dig med synens hjälp eller har svårigheter i det dagliga livet? Då kan du be en ögonläkare undersöka om du har rätt att få hjälp av syncentralen.

Senast uppdaterad: 2021-05-24 14:01