Brukarråd

Samverkan är viktigt för Habilitering & Hälsa. I brukarråden möter vi representanter för brukare och närstående för att diskutera pågående arbete inom olika områden. Tillgång till information är en förutsättning för delaktighet och förankring i olika frågor.

Habilitering

Hörsel

Syn

Tolk

Patientorganisationer

Senast uppdaterad: 2019-02-19 11:20