Press

För pressfrågor, välkommen att kontakta pressansvarig Mats Larsson, vår förvaltningschef eller någon av våra verksamhetschefer.

Mats Larsson

Kommunikationschef
Telefonnummer

Mikael Forslund

Förvaltningschef
Telefonnummer

Mattias Johansson

Verksamhetschef Hörselverksamheten
Telefonnummer

Anne Granath

Verksamhetschef Syn- och Tolkverksamheten
Telefonnummer

Annika Sundqvist

Verksamhetschef Habiliteringen
Telefonnummer