Press

För pressfrågor, välkommen att kontakta pressansvarig Mats Larsson, vår förvaltningschef eller någon av våra verksamhetschefer.

Mats Larsson

Kommunikationschef
Telefonnummer

Mikael Forslund

Förvaltningschef
Telefonnummer

Mattias Johansson

Verksamhetschef hörsel
Telefonnummer

Anne Granath

Verksamhetschef syn och tolk
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2018-11-15 14:14