För barn och ungdomar

Illustration av väntrum med ett barn som leker med en boll.

Välkommen till Habilitering & Hälsa. Vi hjälper barn och ungdomar som har en funktionsnedsättning.

Habilitering & Hälsa är till för dig som har autism, intellektuell funktionsnedsättning, nedsatt hörsel, syn eller rörelseförmåga. Vi kan också vara ett stöd för din familj. Här jobbar personer som är experter på funktionsnedsättningar. De kan allt möjligt som kan göra livet lättare, hemma, på fritiden och i skolan. Som att göra det lättare att förstå varandra, sova gott och prata om känslor. Kanske finns det något som du vill klara av eller bli ännu bättre på?

Det här kan du få hjälp med hos oss 

Alla behöver hjälp med olika saker. Du har fått en kallelse till den mottagning som kan ge dig stöd med det du behöver. 

Dövblindteam

Här kan du lära dig mer om din funktionsnedsättning och hur du fungerar. Hos oss kan du till exempel lära dig, träna på eller få hjälp med att: 

 • Vi kan hjälpa till att dina hjälpmedel fungerar i skolan/förskolan 
 • Känna dig trygg och säker 
 • Få svar på dina frågor 
 • Få tips och strategier som underlättar för dig 
 • Samtala och prata själv eller tillsammans med andra 
 • Träffa andra barn/ungdomar med kombinerad syn- och hörselnedsättning 
 • Förstå dina egna tankar och känslor 

Habilitering barn och ungdom

Här kan du lära dig mer om din funktionsnedsättning och hur den påverkar dig. Hos oss kan du till exempel lära dig, träna på eller få hjälp med att: 

 • komma ihåg saker och ha koll på tiden 
 • köra rullstol 
 • träna kroppen 
 • förstå dina egna och andras känslor 
 • slappna av 
 • sova bättre 
 • uttrycka vad du vill 
 • få bättre självförtroende

Hörselteam

Här kan du lära dig mer om din hörselnedsättning och hur den påverkar dig. Hos oss kan du till exempel lära dig, träna på eller få hjälp med att:  

 • Prova ut hörapparat eller annan hörselteknik som passar dig 
 • Höra bättre i förskolan, skolan, fritiden och när du pratar och leker med kompisar
 • Känna dig trygg och säker  
 • Få svar på dina frågor

Syncentral

Här kan du lära dig mer om din synnedsättning och hur den påverkar dig. Hos oss kan du till exempel lära dig, träna på eller få hjälp med att: 

 • Prova ut synhjälpmedel för att exempelvis kunna läsa och hitta i din omgivning 
 • Få tips och strategier som underlättar för dig 
 • Kunna klara fler saker själv 
 • Förstå dina egna tankar och känslor 
 • Hitta roliga fritidsaktiviteter  
 • Få svar på dina frågor 

Teckenspråkstolk, dövblindtolk, skrivtolk, TSS-tolk och taltjänst

Hos oss finns teckenspråkstolk, dövblindtolk, skrivtolk, TSS-tolk och taltjänst. Här berättar vi om dina rättigheter, hur det funkar att beställa tolk, vad tystnadsplikt är och annat som är bra att veta. 

Tolk för unga


 

Hos Habilitering & Hälsa finns flera olika yrkesgrupper som du kan träffa vid ditt besök. Vad de jobbar med och kan stötta dig med kan du läsa här:

Vilka jobbar här?

Hur går det till?

Första gången du träffar oss frågar vi vad du behöver och vad som är viktigt för dig. Du kan få tips, träning eller träffa andra som har en funktionsnedsättning. Ett besök hos oss ska alltid känns bra för dig. Vi finns här för att hjälpa till. 
 

Vi får inte berätta för någon annan vad du berättar för oss. Det kallas tystnadsplikt. 

Vi skriver kort om vad vi pratar om och gör under besöket. De enda som kan läsa vad vi skrivit är du själv, personal i vården som träffar dig och dina föräldrar om du är under 13 år. Om du har fyllt 13 år får du välja om dina föräldrar ska få läsa.  

Vi vill veta vad du behöver 

Vi som jobbar på Habilitering & Hälsa är vana vid att prata med barn och ungdomar. Vi vill gärna veta vad du vill och behöver. Du har rätt att säga vad du tycker, det är din rättighet. 

Barnkonventionen är en lag i Sverige. Det betyder att vuxna ska tänka på vad som är bäst för barn och ungdomar och lyssna på vad de har att säga. 

Om du känner att vi inte förstår dig eller använder svåra ord kan du säga till. Du har rätt att säga ifrån om något inte känns bra! 

Vad vill du berätta för andra?

Det kan vara bra att ha en plan för när, hur och för vem, du berättar om din funktionsnedsättning. En del vill berätta för hela klassen i skolan. Andra vill bara att de bästa kompisarna ska veta. Alla sätt är lika bra.  

Vad tror du skulle passa dig bäst?  

Du får också välja själv vilka ord du vill använda för att beskriva din funktionsnedsättning. Ibland får man pröva sig fram för att hitta något som känns bra. Du kan få hjälp av oss att komma på hur du ska förklara eller beskriva hur just du fungerar.