Behandling i grupp på Habiliteringen

För att kunna delta i en grupp behöver du: