Behandling i grupp

Behandling i grupp på habiliteringen

För att kunna delta i en grupp behöver du:

Som närstående kan du efter medgivande av patienten och i samråd med habiliteringsteamet delta i närståendegrupper som en del i patientens habilitering.

Senast uppdaterad: 2018-11-07 14:14