Taltjänst

I vardagen behöver vi kommunicera i tal eller skrift med andra människor. De flesta gör det utan problem medan det kan vara svårt eller omöjligt för andra.

Det här gör taltjänst

Taltjänst är en tolkservice för personer med funktionsnedsättning som rör röst, tal eller språk.

Det kan handla om:

  • Ett otydligt tal
  • Svårighet att hitta ord
  • Läs- och skrivsvårigheter

Personer som använder taltjänst kan till exempel ha afasi, dyslexi, cerebral pares eller neurologisk sjukdom. 

Vi erbjuder talstöd, lässtöd och skrivstöd.

Taltjänst är också en service för dig som möter personer med funktionsnedsättningar som rör röst, tal eller språk.  

Tolkservicen är gratis för tolkanvändaren, men i vissa fall har myndigheter betalningsansvar. Vårdgivare som beställer tolk betalar inte för servicen.

 

Frågor och svar

I informationsbroschyren kan du läsa om den service som tolkverksamheten erbjuder. Vad ska man tänka på när man använder tolk? Hur går det till att beställa tolk? När kan jag använda tolk? Det är några av frågorna som finns med.