Forskning och utveckling

Vi arbetar för att skapa ett positivt och stödjande klimat för forskning och utveckling. Habilitering & Hälsas medarbetare kan söka våra FoU-medel för forskningsprojekt, och har möjlighet att få nedsatt tjänst med bibehållen lön för att forska på arbetstid. Är du forskare eller student och har ett projekt som involverar Habilitering & Hälsas målgrupp? Gör en projektförfrågan för att ansöka om samarbete. Nätverksträffar och seminarier arrangeras för forskningsaktiva medarbetare. Sakkunniga och chefer får stöd i olika forsknings- och utvecklingsrelaterade frågor.

Projektförfrågan om samarbete

Externt samarbete

Habilitering & Hälsas FoU är en del av KLIFF, som är ett samarbetsforum för forskning med representanter från Region Halland, DART, Regionalhabiliteringen DSBUS och Habilitering & Hälsa. Här anordnas seminarium och föreläsningar om forskning inom området. 

Verksamhetsförlagd utbildning, VFU

Vi erbjuder verksamhetsförlagd utbildning för studenter som är blivande audionomer, arbetsterapeuter, dietister, logopeder, fysioterapeuter, psykologer, socionomer och synrehabiliterare i samverkan med olika lärosäten. Vi strävar efter att ge studenter ett bra mottagande och arbetar för att höja handledares kompetens. Läs mer om VFU.

Arve Opheim

Forskningsledare

Telefonnummer

Sofie Fredriksson

FoU-handläggare Hörsel, Syn, Tolk

Anna Rensfeldt Flink

FoU-handläggare Habiliteringen

Telefonnummer

Kontor: 070 -714 26 21

Laila Asp

Studierektor

Telefonnummer