Mottagningar

Teckenspråk


Vi erbjuder specialiserad vård och stöd vid en varaktig funktionsnedsättning som nedsatt förmåga att förstå omvärlden, kommunicera, höra, röra sig och se. Våra mottagningar finns i hela Västra Götaland.

Hörsel

Mottagningar för dig som har nedsatt hörsel, dövhet eller dövblindhet.

Behandlare provar ut glasögon på man.

Syncentral

Välkommen till din närmaste syncentral. Vi finns i Borås, Göteborg, Skövde och Vänersborg.

Habilitering & Hälsa kansli Skövde

Kontakta oss

Besök

Besöksadress

Stationsgatan 3
541 30 Skövde

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Habilitering & Hälsa Regionens hus
Stationsgatan 3
541 30 Skövde