Mottagningar

Vi erbjuder specialiserad vård och stöd vid en varaktig funktionsnedsättning som nedsatt förmåga att förstå omvärlden, kommunicera, höra, röra sig och se. Våra mottagningar finns i hela Västra Götaland.


Senast uppdaterad: 2018-08-08 14:16