Delta i forskningsprojekt om robotar i sjukvård och hemmiljö!

Uppdaterad:
Publicerad:
Vit, humaniod robot med runda former räcker laptop till sittande kvinna.

Robotar kan i framtiden användas inom sjukvård och i hemmet.

Bildkälla: EVE — Halodi Robotics

I forskningsprojektet önskar vi få mer information om:

  • möjliga användningsområden
  • tankar och ideer
  • hinder och underlättande faktorer för att använda en humanoid robot

Därför vill vi få synpunkter från personer som kanske kommer att använda en robot i framtiden.

Vi önskar komma i kontakt med dig som är vuxen med en fysisk funktionsnedsättning eller förälder till ett barn med en funktionsnedsättning.

Vi vill informera om forskningsprojektet ”Humanoida robotar i svensk hälso- och sjukvård” och fråga dig om du vill delta.

Forskningen sker genom intervjuer på en plats och en tid som passar dig.

Forskningsprojektet är godkänd av Etikprövningsmyndigheten och ditt deltagande är helt frivilligt.

Är du intresserad av att delta?

Ta kontakt med ansvarig forskare Arve Opheim, Habilitering & Hälsa, Regionens hus, Göteborg.

Mobiltelefon: 070-0822239
Epost: arve.opheim@vgregion.se