Så jobbar vi för att du ska få tolk

Publicerad:

Habilitering & Hälsa tolk ska erbjuda vardagstolkning och att utföra minst 92% av de tolkuppdrag som beställs. Flera månader under 2022 har vi inte lyckats nå 92% och vi räknar med att fortsätta få fler beställningar. Samtidigt har vi utfört vissa typer av tolkbeställningar som inte finns i vårt uppdrag.

Från och med 2023 utför vi enbart tolkbeställningar som ingår i vårt uppdrag. Vårt uppdrag är att erbjuda tolkning i vardagssituationer, till exempel vid besök i vården, fritidsaktiviteter, möten och händelser som rör din familj.  

Om tolkbeställningen inte ingår i vardagstolkning finns det olika företag som säljer tolktjänst. Det är alltid avgiftsfritt för användaren. Tidigare har vi utfört vissa sådana uppdrag och fakturerat men nu hänvisar vi direkt till företag. 
Tolkföretag 

Tolkbeställningar som vi inte längre kommer utföra är:  

  • Myndighetstolkning när myndigheten initierar mötet 
  • Vissa tolkuppdrag inom arbetslivet, som exempelvis fördjupad introduktion, verksamhetsplanering och konferenser.
  • Tolkbeställningar inom skolan som exempelvis utvecklingssamtal, elevråd, studiebesök och praktik. 

Fler exempel på vad som är vardagstolkning och inte finns här: 
Vardagstolkning - vårt uppdrag 

Vi jobbar också på andra sätt för att så många som möjligt ska få tolk:  

  • Ökat antal digitala tolkuppdrag. Eftersom tolken inte behöver lägga tid på att resa kan fler få tolk. Principen är digital tolkning när det går, fysiskt när det behövs. Vissa uppdrag behöver utföras på plats.  
  • Vi arbetar aktivt för att minska andel uteblivna och sent avbokade uppdrag. Just nu undersöker vi också möjligheten att ta ut en kostnad för uteblivna och sent avbokade besök inom hälso- och sjukvård som står för många beställningar som inte blir av. Den enskilda tolkanvändaren kommer självklart inte behöva betala.