Stöd för att möta personer med dövblindhet - böcker från Habilitering & Hälsa-medarbetare

Uppdaterad:
Publicerad:
Leende blond person bredvid böcker

Jenny Widmark, audionom, är medförfattare till två böcker om dövblindhet. Den senaste, Synrehabilitering vid dövblindhet, släpptes i maj.

Tidigare har hon också skrivit boken Dövblindhet för audionomer. Båda böckerna är skrivna tillsammans med Karin Jönsson. De finns att beställa kostnadsfritt eller att ladda ner som pdf hos Nationellt kunskapscentrum för dövblindfrågor (Nkcdb).  

Synrehabilitering vid dövblindhet - Dövblindhet (nkcdb.se) 
Dövblindhet för audionomer - Dövblindhet (nkcdb.se) 

– Man kan tro att målgruppen är snäv men i själva verket är den väldigt stor och varierad, säger Jenny. Dövblindheten kan vara medfödd eller förvärvad, man kan ha haft en hörselnedsättning eller dövhet med sig sedan barndomen och identifiera sig som döv och senare i livet förvärva en synnedsättning, eller tvärtom. Som vårdgivare kan man behöva tänka ett varv till och fundera över hur hörseln kan kompensera en synnedsättning och vice versa. Exempelvis krävs hörsel för att hantera många synhjälpmedel. Det kan därför vara viktigt för vissa i målgruppen att ha hörapparater i reserv om något händer.   

Jenny är en del av Habilitering & Hälsas dövblindteam men ägnar del av sin arbetstid åt Nationellt kunskapscentrum för dövblindfrågor (Nkcdb). Där är hon en del av en teknikgrupp som bevakar teknikutveckling som kan gynna målgruppen. De besvarar också frågor från professionella som möter personer med dövblindhet.  

– Frågorna blir väldigt konkreta vilket är roligt. Även böckerna är enkla guider som ska hjälpa till på ett tydligt sätt, vi hoppas att professionella inom både Syn-och hörselverksamheterna ska kunna ta till sig budskapet. Det handlar inte om att kunna allt, utan att samverka och ta hjälp av varandra säger Jenny.  

Mer om boken hos NKcdb:  

En bok för alla som arbetar med synrehabilitering - Dövblindhet (nkcdb.se)