Syncentral Skövde, brukarråd 12 april 2023

Möte: Brukarrådsmöte

Plats: SRF:s lokaler Skara.

När: 12 april 2023 kl. 13:00-15:00

Närvarande

Claes-Göran Johansson, SRF
Britt Artursson, SRF
Berit Jildenhed, FSDB
Eva Bjuke Syncentral
Evelina Holmberg Syncentral
Ulrika Lundqvist Syncentral
Anna-Len Ljung

Ej närvarande


Representant för US Väst
Anette Jernberg, FSBU

Dagordningen fastställdes vid mötet enligt följande:

 1. Genomgång av föregående protokoll
 2. Information från syn- och tolkverksamheten
 3. Ekonomi
 4. Vårdgaranti
 5. Patientenkäten
 6. Klagomål/förbättringar
 7. Frågor och nyheter från föreningarna
 8. Ny mötestid

Eva Bjuke hälsar alla välkomna till Brukarrådsmötet.

Genomgång av föregående mötesprotokoll

Inga frågor eller synpunkter kring föregående mötesprotokoll.

Information från syn- och tolkverksamheten

Ny IKT-tekniker har börjat arbete på syncentralen Skövde/Vänersborg. Tekinkern finns i Skövde 3 ggr i veckan och Vänersborg 2 ggr i veckan. I november 2022 anställdes en kurator i Skövde. Optiker Evelina Holmberg var med och presenterade sig. All personal är nu fulltalig på syncentralen.

Den 13 april kommer den nya styrelsen för Habilitering & Hälsa på studiebesök till syncentralen.

Ekonomi

Ekonomin är tuff nu. Ekonomin är back 6,9 milj. Löneökningar, arbetsgivaravgifter, hyror, el, prisjusteringar på hjälpmedel och övriga personalomkostnader. Syncentralen använder sina pengar på ett klokt sätt så vi ger 0 resultat.
Ögonsjukvården saknar många ögonläkare, därav långa köer och väntetider.

Vårdgaranti

Vi har fortsatt goda siffror gällande vårdgarantin där vi ligger på 100% gäller både 90 och 60 dagar. 

Patientenkät

Detta ska vi jobba med lokalt.

Bibehålla (förvalta)

 • Kände du dig trygg under ditt besök på enheten? 100%
 • Respekt och bemötande 96,4 %
 • Mötte personalen dig med förståelse och engagemang 93%
 • Tillgänglighet 87,3%
 • Fick du möjlighet att ställa de frågor du önskade 93 %
 • Kände du förtroende för personalen som du träffade 96%

Förbättra

 • Hade du vid behov möjlighet till emotionellt stöd? 63%
 • Var du delaktig i den utsträckning du önskade? 73,1%
 • Var du delaktig i planeringen av din fortsatta vård? 75%

57 personer av 115 tillfrågade svarade på frågorna. De tyckte frågorna var svåra, inte relevanta.

Klagomål/förbättringar

Dålig information om vilka hjälpmedel som finns. Mycket hjälp idag hänvisar till det digitala.

Frågor och nyheter från föreningarna

Britt från SRF informerade om att de har Iphone grundkursutbildning. Dessa är väldigt omtyckta. Den 27 april ska de ha en kurs i Google home. Berit informerade om IT-fixaren. Nämner också att de fått en IT instruktör i Lidköping som har hjälp till med syntolkningstext på TV.

Fickminne och färgindikator som finns i telefoner är ett bra komplement men kan inte ersätta en riktig färgindikator eller fickminne. Seeing AI världen en (rolig men inte färdigutvecklad) del av appen. Den hjälper till att ta sig fram inomhus, men fungerar inte helt tillfredställande ännu. Den innehåller även scanner och dokument.

SRF Lidköping har ordnat Syn och hörselmässa i Lidköping 13 april 2023. 

SRF har ordnat utflykter, resor årsmöte är inbokat den 15 april 2023. 

Syncentralens personal ska vara med på syndagen på Valhall 3 maj 2023.

Ny broschyr framtagen till (FSDB)FSBU.

Syncentralen har telefontider mån-tor. 08.00-09.30 och 13.00-14.00 fre. 10.00-12.00. Vi har även telefonsvarare som gäller 24 timmar/dygn. Vi kontaktar patienter som ringt upp och lämnat meddelande.

Eva informerar om att till hösten kommer alla frågas ang. våld i nära relationer.

Ny synskadekurs,hur ska vi få till det? Möte om detta blir i Skara om ca en månad from dagens datum.

US Väst verkar inte så aktivt. Det är inte vilande i formell mening.

Ny synskadekurs, hur ska vi få till det? Möte om detta blir i Skara om ca en månad from dagens datum.

Poppis grupp är på uppstart igen de ska träffas 4-5 ggr/år. Första träffen är den 7 maj 2023 då blir det häst och vagn samt fika.

Nästa möte

Ny mötestid 18 oktober 2021 klockan 14.00-16.00. 

Vid protokollet
Anna-Len Ljung
Administrativ assistent
Syncentral Skövde