För dig som använder skrivtolk:

Registrerad dig som tolkanvändare för att kunna beställa tolk.

Typ av tolkning: