Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Ekologisk grönsaksproducent

Händer som håller i en kruka och en planta

Vill du starta och driva företag med fokus på ekologisk fältmässig grönsaksodling? I vår utbildning Ekologisk grönsaksproducent får du förutsättningar som yrkesodlare att odla en mångfald av grödor som säkrar din inkomst.

Under utbildningen får du möjlighet att lära dig grunderna i trädgårdsodling med fokus på ekologisk frilandsodling av grönsaker. Som grönsaksproducent kan du odla från liten till stor skala och under utbildningen får du kunskaper om jordens förutsättningar, näringskunskap och jordbearbetning.

Utifrån olika odlingssystem får du kunskaper om ett varierat sortiment grönsaker. Du lär dig om biologiskt växtskydd för att förebygga samt göra insatser mot skadedjur och växtsjukdomar. I utbildningen ingår traktorkörning samt kunskap om aktuella redskap och maskiner. Du får också möjlighet att lära dig grunderna i att starta och driva ett företag inom den gröna näringen.

Utbildningen ges som semidistansutbildning i 50% studietakt med cirka 10 platsbundna träffar om vardera 3 sammanhängande heldagar fördelat under utbildningstiden. Utbildningen omfattar 500 poäng och 15% av utbildningen består av arbetsplatsförlagt lärande (APL, praktik).

Under träffarna arbetar vi praktiskt i fältmässig ekologisk grönsaksodling som vi har på vår anläggning naturbruksskolan Sötåsen som ligger i en vacker och grön miljö. På Sötåsen har man i över tjugo år har bedrivit ekologisk KRAV-godkänd produktion. Produktion av grödor sker främst på friland och i utbildningen finns det möjlighet att använda traditionella redskap till moderna maskiner inom precisionsodling. Vi besöker även den gröna näringen genom olika studiebesök. Vi följer grödorna från förkultivering och i säsongen ända fram till skörd. Det finns även utrymme att utbyta erfarenheter och bygga ett nätverk med andra odlingsintresserade.

Som studerande kommer du under hela utbildningen att arbeta i vår digitala utbildningsplattform It´s Learning. Du behöver ha tillgång till en dator (ej surfplatta) och internetuppkoppling för att delta. Vi ses i digitala möten och jobbar löpande med hemuppgifter mellan träffarna.

Utbildningen består av minst 15% APL, arbetsplatsförlagt lärande. Den gör du på en arbetsplats inom relevant ämnesområde som stärker dina kunskaper i din utbildning . Se din APL som ett tillfälle att knyta kontakter för framtida arbete.

När du är klar med din utbildning kan du starta tex starta eget företag inom grönsaksproduktion eller utveckla din befintliga odlingsverksamhet. Det finns även möjlighet att arbeta som anställd inom grönsaksodlingsbranschen. Din APL-plats kan leda till att ni blir kollegor i branschen.

Antagning sker till Vuxenutbildningscentrum Uddetorp i Skara. Du som studerande kommer att ha undervisning framför allt på vår anläggning Sötåsen i Töreboda, undervisning kan även ske på andra platser.

Film - vi berättar mer om våra utbildningar inom trädgård och odling

Studieform

Semidistans med platsbundna träffar 

Studietakt

50%

Kurser - 500 poäng (50 veckor)

  • Entreprenörskap och företagande (FÖRENT0) 100p
  • Lantbruksmaskiner 1 (LAULAT01) 100p
  • Trädgårdsodling – specialisering Ekologisk grönsaksodling (TRRTRA00S2) 100p
  • Trädgårdsodling – grönsaker, frukt och bär (TRRTRD0) 100p
  • Växtodling 1 (VAOVAT01) 100p

Arbetsplatsförlagt lärande (APL - praktik)

Utbildningen består av cirka 20 heldagar APL

Förkunskap

Du ska ha minst grundskola eller motsvarande med lägst betyget godkänd i svenska/svenska som andraspråk samt matematik.

Kostnad

Du bekostar din kurslitteratur och ev. arbetskläder. Resor, mat och boende i samband med utbildningen och APL bekostar du också själv.

CSN

Utbildningen är studiemedelberättigad. För frågor gällande detta kontakta Centrala studiestödsnämnden (CSN).

Notera

Ansökan kan endast ske under ansökningsperioden, ingen efteranmälan är möjlig. 

Utbildningen finansieras av din hemkommun.

När ansökan är gjord måste du skriva ut den. Hela ansökan inklusive medföljande yttrandeblankett måste du lämna till vuxenutbildningen i din hemkommun. Din hemkommun (komvux) ska på ovan nämnda yttrandeblankett bevilja/avslå finansieringen av din sökta utbildning.

Läs mer om ansökan i Alvis.

Studieperiod

2024-01-08 – 2024-12-20, inga lov

Ansökningsperiod

2023-10-01 – 2023-10-31

Market Gardener 

Utbildningen är förlagd på Angereds Gård i Göteborg. Market Gardening är ett etablerat och tydligt ramverk som utbildningen i Göteborg utgår från där den peri-urbana platsen, i en storstadsregion, formar hur denna produktionsmodell anpassas till rådande marknad. Produktionen av grönsaker är högintensiv och odlingens uppbyggnad är anpassad efter maskinpark och redskap. Utbildningsåret följer Göteborgs stads projekt Modellodlingen som drivs på Angereds gård. Läs mer om Market gardener här.

Småskalig ekologisk grönsaksodling

Utbildningen är förlagd på Naturbruksskolan Uddetorp i Skara som är beläget i ett traditionellt jordbrukslandskap där lokal inverkan i sin tur påverkar val av slutkund. Här är utbildningen inte lika knuten till Market Gardening och friare i bäddstrukturen. På Uddetorp anläggs under utbildningsåret en produktiv köksträdgård med ett estetiskt uttryck, här förädlas även en del av grödorna vid odlingssäsongens slut. Läs mer om småskalig ekologisk grönsaksodling här.

Ekologisk grönsaksproducent

Utbildningen är förlagd på Naturbruksskolan Sötåsen i Töreboda som är en KRAV-certifierad gård, belägen på traditionella jordbruksmarker med utblick över Göta kanal. I den här utbildningen kan grossist likväl som REKO-ring vara slutkund. Produktionen av grönsaker sker på friland där maskinanvändning är centra, med till exempel traktorer ihop med redskap vid markberedning, sådd och skörd.

Anna-Karin Westlund

Yrkeslärare med utbildningsansvar
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Vid frågor om antagningen

Naturbruksförvaltningens växel
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2023-06-28 09:28