Hitta FoU-ledare, innovationsledare och projektledare

Annsofi Brattbäck Atzori

Innovationsledare, leg. tandhygienist

Mer om AnnSofi Brattbäck Atzori

Ansvarsområde

Innovationsvägledning i primär och nära vård Fyrbodal

Innovationsvägledning -  FoUUI primär och nära vård (vgregion.se)

Kliniskt verksam

TAIK, Trollhättan – tandhygienist i kommunal verksamhet.


Bertil Marklund

FoU-ledare, senior consultant, med. dr, specialist i allmänmedicin

Mer om Bertil Marklund

Ansvarsområde

 • Kursansvarig Vetenskapligt förhållningssätt
 • Ordförande i postdoc forskningsgruppen
 • Ledamot i Lokala FoU-rådet

Avhandling

Medicinsk rådgivning på vårdcentraler och apotek (1990)

Forskningsområde

 • Munhälsa
 • Digifysisk vård

Hülya Cevik Aras

FoU-ledare FTV, med. dr, leg. tandläkare

Mer om Hülya Ҫevik-Aras

Ansvarsområde

Folktandvården FoU

Avhandling

Cevik-Aras H. Secretory and anti-inflammatory actions of some gastro-intestinal hormones in salivary glands. Doctoral thesis, 2009 på GUPEA

Forskningsområde/intresse

 • Öka kunskap och förståelse för muntorrhet och att bidra till att utveckla bättre diagnostiska metoder och hälsofrämjande aspekter inom tandvård men även i primärvård. 
 • Effekt av sjukdomar/läkemedel på salivens kvalité och funktioner. 
 • Identifiering av biomarkörer i saliven hos patienter med slemhinneförändringar och huvud- och halscancer.

Kliniskt verksam

Folktandvård Specialistkliniken för Oral Medicin/Sjukhustandvård,  NÄL/Uddevalla.


Johan Granlund

FoU-ledare, med. dr, ST-läkare i allmänmedicin

Mer om Johan Granlund

Ansvarsområde

Kursansvarig och handledare vid kursen Vetenskapligt förhållningssätt

Avhandling

Epidemiological studies on diverticular disease (Medicinska institutionen Solna, Karolinska institutet) på GUPEA

Forskningsområde

Epidemiologi, hälso- och sjukvårdsregister, patientflöden mellan primärvård och slutenvård/specialiserad öppenvård

Kliniskt verksam

Närhälsan Lysekil med filial Skaftö


Lena Larsson

FoU-ledare, med. dr, distriktssköterska

Telefonnummer

Kontor: 010 - 441 66 32

Mer om Lena G Larsson

Ansvarsområde

 • Samordnare, FoU-projekt Sköra äldre, Hälsoakademin Väst Hälsoakademin Västs webbplats
 • Adjungerad universitetslektor i medicinsk vetenskap, Institutionen för hälsovetenskap, Avd. för Omvårdnad - Avancerad nivå, Högskolan Väst

Avhandling

Samverkan vid vårdplanering för patienter med komplexa behov - ett mellanorganisatoriskt triangeldrama i GUPEA 

Forskningsområde

Digifysisk samverkan över vårdgivargränser

Kliniskt verksam


Maria Eriksson

FoU-ledare, leg psykolog

Mer om Maria Eriksson

Ansvarsområde

Handledare i kursen Vetenskapligt förhållningssätt

Avhandling

Health locus of control, depressive symptoms, and insulin resistance. Implications for treatment and prevention in general population and primary care

Forskningsområde

Maria forskar inom området psykisk ohälsa och prevention av kroniska sjukdomar med risk för hjärtkärl-komplikationer. Maria är affilierad till Allmänmedicin, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Institutionen för medicin, Göteborgs universitet.

Kliniskt verksam

Arbetar kliniskt som psykolog vid Närhälsan Smärtmottagning Hisingen i Göteborg.


Mats Andrén

Projektledare, leg. logoped

Mer om Mats Andrén

Ansvarsområde

 • Intern projektledare för projektet ”Basstruktur för forskning och innovation i primär och nära vård”

Minna Johansson

FoU-ledare, docent, specialist i allmänmedicin

Mer om Minna Johansson

Avhandling

Evaluating benefits and harms of screening – the streetlight effect? (2018) i GUPEA  

Forskningsområde

Evidensbaserad medicin; hållbarhet inom hälso- och sjukvården; medicinsk överanvändning och medikalisering; metodforskning; systematiska översikter; screening

Kliniskt verksam

Närhälsan Herrestad vårdcentral, Uddevalla


Sarah Samuelson

Doktorand, distriktssköterska, barnsjuksköterska

Mer om Sarah Samuelson

Ansvarsområde

Doktorand inom arbetsintegrerat lärande vid Högskolan Väst, Institutionen för Ekonomi och IT.

Avhandling

Den pågående licentiatuppsatsen handlar om innovation och utveckling inom primärvården med fokus på resurser och förutsättningar samt lärande vid samverkan.

Forskningsområde

Innovation och utveckling genom samverkan inom primärvården.

Kliniskt verksam

Arbetar kliniskt som distriktssköterska vid Närhälsan Färgelanda vårdcentral.


Siv Bäck Pettersson

FoU-ledare, med. dr, specialistsjuksköterska i psykiatri

Telefonnummer

Mer om Siv Bäck Pettersson

Ansvarsområde

 • Handledare och mentor i forskningsprojekt om samverkan, kontinuitet i vården och utvärdering av rehabilitering för återgång till arbete vid stressrelaterad ohälsa.

Avhandling

Disputerade 2006 vid avdelningen för allmänmedicin, Göteborgs Universitet, med avhandlingen Caring in research and practice - some nursing aspects.pdf

Forskningsområde

 • Siv är sjuksköterska med specialistutbildning inom psykiatrisk omvårdnad.
 • Huvudsaklig forskningsinriktning under de senaste åren har varit utveckling av sjuksköterskors forskningskompetens.

Tina Arvidsdotter

Projektledare, fil. dr, leg. sjuksköterska
FoUUI-centrum Fyrbodal

Mer om Tina Arvidsdotter

Ansvarsområde

 • Innovations och forskningsarbete inom FoU primär och nära vård VGR
 • Projektledare AntiStress app digital egenvård
 • DigiFysiskt AntiStressProgram, integrativ rehabilitering vid stressrelaterad psykisk ohälsa

Avhandling

Stressrelaterad psykisk ohälsa; upplevelser och behandling inom primärvård (2014).pdf

Forskningsområde

 • Integrativ vård och Integrativ rehabilitering vid stressrelaterad psykisk ohälsa
 • Fysiskt och digitalt integrera forskningsbaserad komplementärmedicin med traditionell vård

Här hittar du kontaktuppgifter och information till våra FoU-ledare, innovationsledare och projektledare.