Anmälan öppen - Välkommen till Nationell konferens om kliniska studier!

Uppdaterad:
Publicerad:

Nu har anmälan öppnat till Nationell konferens om kliniska studier – en mötesplats för de aktörer som vill medverka till att stärka förutsättningarna för kliniska studier i svensk hälso- och sjukvård.  

Information om konferensen och anmälan

Hälso- och sjukvård, näringsliv, akademi och patientföreträdare träffas under två dagar för idé- och kunskapsutbyte, diskussioner och nätverkande. Nationell konferens om kliniska studier hålls 4–5 maj på Scandic Göteborg Central.  

Konferensen tar avstamp i hur vi tillsammans kan stärka förutsättningarna för att integrera forskning i hälso- och sjukvården och bidra till att Sverige stärker sin position inom life science. Programmet bjuder på högaktuella ämnen, inspirerande talare och belyser frågor som:  

  • Hur skapar vi bättre förutsättningar för klinisk forskning?  

  • Hur ökar vi deltagandet i kliniska studier?  

  • Hur kan vi bättre nyttja hälsodata och biologiska prover?  

  • Vilka är nyckelfaktorerna för en framgångsrik integrering av klinisk forskning?  

Under konferensen ges utrymme för strategiska och lösningsorienterade diskussioner för att öka förståelsen för varandras behov, utmaningar och intressen.  

Konferensen arrangeras för femte gången av Kliniska Studier Sverige med stöd av Vetenskapsrådet. Gothia Forum är värd.  

Säkra din plats på konferensen och anmäl dig redan nu! 

Information om konferensen och anmälan