Västra Götalandsregionen siktar mot ledarposition inom kliniska prövningar

Västra Götalandsregionen (VGR) tillsammans med Lif – de forskande läkemedelsföretagen bjöd den 12 juni in till ett dialogmöte där aktörer från både hälso- och sjukvård och näringsliv samlades för att identifiera möjligheter och utmaningar för att stärka regionens roll inom företagsinitierade kliniska prövningar.

Ann Ekberg Jansson, regional FoU-chef i VGR inledde dialogmötet genom att betona vikten av att kliniska prövningar blir en naturlig del i hälso- och sjukvården. 

– Företagsinitierade kliniska prövningar är oerhört viktiga för att vi ska kunna erbjuda invånare i VGR nya och innovativa behandlingsmetoder. Vi arbetar intensivt för att klinisk forskning ska vara en självklar del av hälso- och sjukvården och att alla invånare ska ha jämlik möjlighet att delta i kliniska studier.

Samverkan för fler prövningar 

Dialogmötet är det första mötet i ett långsiktigt arbete. Gothia Forum har tillsammans med Lif ingått i ett samarbete för att etablera ett dialogforum med målsättningen att öka antalet företagsinitierade kliniska prövningar i VGR. 

Det är viktigt i Gothia Forums roll som en regional verksamhet som ska stötta klinisk forskning. VGR ser detta som ett högst prioriterat område, säger Dennis Larsson verksamhetschef Gothia Forum.

Under mötet framkom flera förslag på åtgärder för att underlätta för företagsinitierade kliniska prövningar. Fokus för VGR blir att förtydliga och förkorta avtalsprocessen och att leverera på rekryteringsåtaganden. 

Det står klart att VGR, och fler regioner med oss, måste satsa på en snabbare process när det gäller studieförfrågningar och att vi med säkerhet ska kunna säga hur många patienter och kliniker som kan involveras i den kliniska prövningen. Det är nödvändigt om vi ska bli en pålitlig samarbetspartner.   

Under dialogmötet blev det också tydligt att båda parter behöver se över sina arbetssätt och processer för att underlätta för kliniska prövningar i hälso- och sjukvården. 

Vi behöver se över hur vi arbetar inom de kliniska prövningarna, tex behöver det inte alltid vara forskningssjuksköterskan eller den ansvarige läkaren som gör allt administrativt arbete. Det finns stor utvecklingspotential i våra interna arbetsprocesser, avslutar Dennis Larsson.