Aktörer samlas för att stärka ATMP i Västsverige

Samuel Alsén och Rebecca Riise, forskare och projektledare, Axel Nelson läkare och Lars Ny överläkare och professor ingår alla i samma forskarteam på Sahlgrenska Center för cancerforskning vid Göteborgs Universitet.

Hur ska akademin, hälso- och sjukvården och näringslivet samarbeta för att förbättra möjligheterna till utveckling av ATMP i Västsverige? Vad betyder det för patienterna i Västra Götaland? Det var några av de frågor som diskuterades när Sahlgrenskas ATMP-centrum bjöd in till ännu en av de uppskattade nätverksträffarna i november.

ATMP och precisionsmedicin ligger högt på många agendor – inte minst hos Västra Götalandsregionen och Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Tillsammans med både Sahlgrenska akademin, Chalmers och privata aktörer satsar man för att skapa bättre förutsättningar för utveckling och tillgängliggörande av avancerade terapier, samt bidra till ökad kunskap inom området för att säkra framtida kompetensbehov.  

Vi ser att våra nätverksträffar bidrar till bättre samverkan. Det här är tredje möte i det här formatet och genom att belysa olika frågor ser vi att vårt västsvenska ekosystem kring ATMP stärks och förtätas, säger Kristina Levan, projektledare inom ATMP och precisionsmedicin på Gothia Forum och ATMP-centrum. 

Avancerade terapier kan rädda liv 

Lars Ny, överläkare och professor på Onkologen Sahlgrenska Universitetssjukhus var en av de som presenterade och gav exempel på hur avancerade terapier kan gynna patienter. Tillsammans med sitt forskarteam genomför han en fas 1-studie vid Sahlgrenska Comprehensive Cancer Centre. I studien testar man om behandling med immunceller, så kallade tumör-infiltrerande lymfocyter (TILs), kan fungera som ett cancerläkemedel mot ögonmelanom som spridits till levern.  

Det betyder att patienterna får möjlighet till en behandling som kan vara livräddande. För patienterna som deltar i studien finns ingen annan behandling som leder till en betydande långtidsöverlevnad i nuläget. Här finns det indikationer på att en enskild behandling kan ge långvariga effekter och i bästa fall bot, säger Lars Ny och fortsätter,  

Den kommande 10-årsperioden kommer cellterapi prövas på bred front vid många olika solida cancerformer. Rollen för lokoregional cellterapi med TILs i detta sammanhang återstår att se men det ser lovande ut. 

Kompetensförsörjningen central för vidare utveckling 

Göteborgs universitet har tillsammans med Västra Götalandsregionen och näringslivet i regionen en viktig roll i kunskapsstyrning. Agneta Holmäng professor och dekan vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs Universitet berättar hur hon ser på akademins roll. 
 Vi vill självklart bidra till den här satsningen med vår kompetens med att förmedla utbildning och den forskning vi har. Studenterna ska inte lämna Sahlgrenska akademin utan att veta vad ATMP-produktion innebär och vad en ATMP-produkt är för något. Där tar vi hjälp och samarbetar med Chalmers och AstraZeneca. Våra studenter från Apotekarprogrammet kommer att gå kurser för att lära sig hur utvecklingen av de framtida terapierna sker på AstraZeneca som har stor kompetens inom området, säger Agneta Holmäng. 

Bygger infrastruktur med fokus på ATMP 

Tidigare i år påbörjades etableringen av ett nationellt innovationskluster för kommersialisering, kompetensutveckling och produktionskapacitet för avancerade terapier, finansierat av Vinnova. Det ska fungera som nationell infrastruktur och kompetensnod för hela landet. Fredrik Wessberg, VD för CCRM Nordic, Center for Commercialization of Regenerative Medicine, som driver innovationsklustret, berättar hur han ser på samarbetet framåt. 

Tanken är att vi ska underlätta för akademin och hälso- och sjukvård och korta deras tidslinjer genom att erbjuda den infrastruktur som saknas idag. Det handlar om kompetens, anpassade lokaler och labbmiljöer, det är grundkonceptet för vår verksamhet. 

CCRM Nordic stöds av ett industrikonsortium som ska bidra till att etablera centret som en organisation med specialiserad infrastruktur och expertis fokuserad på utveckling av Advanced Therapy Medicinal Product (ATMP), baserad på den framgångsrika CCRM-modellen grundad i Toronto, Kanada.  

Vår huvuddrivkraft är att vi ska ha infrastrukturen och kompetensen så att det blir en självklarhet att lägga sin kliniska studie i Sverige och inte i något annat land. Vi vill att kompetensen och jobben ska stanna i Sverige. 

Fler kliniska prövningar inom ATMP 

Det gemensamma målet för de som samlades under nätverksträffen var att få fler kliniska prövningar till Västra Götaland. 

– Jag upplever det som ett mycket givande forum, man möts i ett öppet samtal och man känner verkligen allas engagemang.  När man går härifrån hoppas jag att man har man knutit kontakter och fått ny inspiration, avslutar Kristina Levan.