Ny statistik visar stabil nivå för kliniska prövningar

Vetenskapsrådets senaste statistik visar att antalet läkemedelsprövningar och kliniska studier ligger på en stabil nivå och har gjort så under en tioårsperiod. Kliniska Studier Sverige bekräftar bilden.

– Det är positivt att nivån är stabil över tid, men vårt mål är förstås att antalet studier ska öka. För att det ska kunna ske krävs både en tydlig nationell inriktning och målsättning, men också långsiktiga och kraftfulla samarbeten mellan akademi, näringsliv och regioner. Ingen löser detta på egen hand, säger Dennis Larsson, ordförande Kliniska Studier Sverige och verksamhetschef Gothia Forum Västra Götalandsregionen.

Gothia Forum har sedan 2009 arbetat för att förbättra samarbetet mellan akademi, hälso- och sjukvård och näringsliv för att stärka den kliniska forskningen i Västra Götaland både vad gäller kvalitet och kvantitet.

- Nu stärker vi relationerna till näringslivet ytterligare genom att etablera ett projektkontor i GoCo Health Innovation City. Kontoret kommer att samla alla stödfunktioner för innovation och forskning på en plats vilket ger näringslivet en väg in till akademi och hälso- och sjukvård.

Läs artikeln i sin helhet på Kliniska Studier Sveriges webbplats. 

Statistik bekräftar stabil trend för kliniska prövningar i Sverige - kliniskastudier.se