Förenklar för kliniska studier genom samarbete 

Dennis -larsson står framför GoCo houses glasbeklädd fasad

Gothia Forum är en stödjande partner för företag och forskare för genomförande av kliniska studier. Det innebär att tillhandahålla både kunskap och tjänster inom kliniska studier som hjälper forskare att nå sina mål snabbare. Kliniska studier görs enklare - genom samarbete med rätt partner. 

Denna text publicerades ursprungligen på engelska i Gothenburg Life Science - affärsliv.se  

Efter år av forskning och utveckling når du de första kliniska prövningarna på människor, och en helt ny värld av möjligheter - och utmaningar - presenteras. Det kan verka överväldigande, särskilt med tanke på alla regler och lagar som är kopplade till genomförandet av kliniska prövningar. Det är därför som Gothia Forum har utvecklat ett utbud av stödjande tjänster genom hela den kliniska studieprocessen. 

"Vi har experter inom olika områden som krävs för att genomföra kliniska studier. Det kan vara allt från att ge råd när du startar en klinisk studie, att tillhandahålla komplex regulatorisk vägledning till att genomföra studien. Vår kliniska prövningsenhet vid Sahlgrenska universitetssjukhuset, Clinical Trial Center, genomför kliniska prövningar från First-in-human till fas IV och har en omfattande erfarenhet av MedTech-studier", förklarar Dennis Larsson, verksamhetschef för Gothia Forum - en serviceorganisation inom Västra Götalandsregionen. 

Öppnar dörren till samarbete med hälso- och sjukvården 

Gothia Forum fokuserar på samarbete i Västra Götaland och Göteborgsregionen. Genom att vara en del av Kliniska Studier Sverige har Gothia Forum också ett starkt samarbete med andra liknande organisationer inom hälso- och sjukvårdssektorn över hela Sverige. 

"Vi stöttar både små och stora företag, samt forskare i området. Genom att vara belägna både vid Sahlgrenska universitetssjukhus och GoCo House vid GoCo Health Innovation City erbjuder vi en ingång till samarbete med hälso- och sjukvården i Västra Götaland, vilket gör det lättare att genomföra kliniska studier här", fortsätter Dennis. 

Gothia Forum underlättar samarbetet mellan life science-företag, akademi och den offentliga hälso- och sjukvårdssektorn. Genom den nationella tjänsten "Feasibility Sweden" erbjuder Gothia Forum och Kliniska Studier Sverige en ingång för företag och forskare som ger snabba svar på studieförfrågningar riktade till hälso- och sjukvården. Detta öppnar för en större tillgång till patientgrupper och kan leda till en ökad rekrytering av patienter, en svår uppgift när det gäller kliniska studier. 

Möjliggör fler och bättre kliniska studier

Genom samarbete ökar möjligheterna för att fler studier ska äga rum i regionen, vilket är av yttersta vikt för life science-klustret. Gothia Forum är en viktig del av det växande life science-klustret i Göteborgsregionen och har en betydande roll i att locka fler studier till Västra Götaland. Klustret, med GoCo Health Innovation City som kärna, är ett av de största klustren i de nordiska länderna med över 10 000 anställda. 

"Det är viktigt att vi är en aktiv del av detta snabbväxande kluster där industri, akademi och hälso- och sjukvård samarbetar. Vårt nätverk är omfattande och täcker alla områden inom offentlig och privat hälso- och sjukvård i regionen. Vi erbjuder en ingång till genomförande av kliniska studier i hela hälso- och sjukvårdssystemet i Västra Götaland, kontakter som kan vara svåra att etablera utan vårt stöd. Gothia Forum fungerar som samtalspartner genom hela studieprocessen och kan hantera den kliniska studien inom vår prövningsenhet Clinical Trial Center. Det är därför vi kan säga att vi en värdefull samarbetspartner för att förenkla för kliniska studier", avslutar Dennis.