Grants Office bakom beviljade anslag från Vetenskaprådet

Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag inom klinisk behandlingsforskning. Totalt beviljas nästan 210 miljoner kronor för åren 2023-2027 till 28 forskare. Över 40 miljoner går till forskare på Göteborgs universitet och i Västra Götalandsregionen.   

Vi vill rikta ett extra stort grattis till Anna Söderpalm Gordh, Valdemar Landgren och Helena Filipsson Nyström som har fått stöd av VGR Grants Office vid Gothia Forum.  

Helena är universitetslektor vid avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition Göteborgs universitet och överläkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Hon har fått 12 miljoner i anslag för studien “Inverkan av milda näringsbrister hos mamman på fostrets hjärna - SWIDDITCH-studien. Helena berättar att hon är mycket nöjd med stödet hon har fått och tror att det har varit avgörande för att få anslaget.  

– Jag tog själv kontakt, ni har hjälpt mig tidigare med ett Horizon 2020-grant och jag har haft hjälp både av er och Grants Office på GU. Det har varit extremt värdefullt att få hjälp med ansökningarna som verkligen blivit mycket bättre. 
 
Valdemar Landgren är doktorand vid Gillbergscentrum, Göteborgs universitet och läkare vid Skaraborgs Sjukhus i Skövde. Han är mycket nöjd med stödet och menar att det har gett en flygande start för planeringen av studien.

– Den mest värdefulla hjälpen har varit att få hjälp från kompetent personal med stor erfarenhet och "know how" kring ansökningsförfarandet. Och specifikt att göra budgetuppställningen, det hade blivit för mycket för mig. Det är precis den hjälp som man som kliniker behöver för att nå hela vägen fram med en sådan här ansökan, annars blir den inte gjord.

Behöver du hjälp med nästa års ansökan till Klinisk behandlingsforskning? Ta hjälp av oss redan nu för att komma igång med din ansökan!

VGR Grants Office - gothiaforum.com