Forsknings­studie som ska förhindra hjärt-lungsjukdom startar åter i Göteborg

Maria Matson Dzebo, projektledare för kliniska studier på Gothia Forum och en av projektledarna för SCAPIS 2.

I går, tisdagen den 30 januari, var det invigning av SCAPIS 2 på Östra sjukhuset i Göteborg. SCAPIS, eller Swedish CardioPulmonary bioImage Study, är den mest omfattande studien kring hjärt-lungsjukdom som hittills genomförts i världen. – Med hjälp av SCAPIS är målet att kunna stoppa sjukdomarna innan de uppstår, säger Maria Matson Dzebo, projektledare för kliniska studier på Gothia Forum och en av projektledarna för SCAPIS 2.

Hjärt-kärlsjukdom är fortfarande den vanligaste dödsorsaken i Sverige och världen. Under befolkningsstudien SCAPIS, som genomfördes mellan 2013–2018, gjordes omfattande undersökningar av hjärta, kärl och lungor hos över 30 000 slumpvis utvalda studiedeltagare i åldern 50–64 år med målet att förutsäga vilka som riskerar att drabbas av till exempel hjärtinfarkt, stroke och KOL och behandla dem innan sjukdom uppstår. Nu kommer ungefär hälften av deltagarna att väljas ut slumpmässigt och bjudas in till att göra om i stort sett samma undersökningar. Denna återundersökning kallas SCAPIS 2 och i Göteborg kommer drygt 3000 personer att återundersökas på Östra sjukhuset i samråd med Göteborgs universitet.   

Göran Bergström är professor och överläkare i klinisk fysiologi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Göteborgs universitet, och vetenskapligt ansvarig för SCAPIS.  

– Jag hoppas att vi efter SCAPIS ska kunna förebygga insjuknande i hjärtinfarkt. Jag hoppas att vi kommer hitta individerna innan dom blir sjuka och ge dom rätt behandling för att skjuta upp sjukdomen högre upp i åldrarna. Man ska inte behöva ha hjärtinfarkt innan man fyller 70.   

Från pilot till unik forskningsbank  

På Alla hjärtans dag 2012 togs de första göteborgarna emot på Gothia Forums prövningsenhet Clinical Trial Center i pilotstudien för SCAPIS. När den storskaliga studien med deltagare från hela Sverige drog igång kunde en världsunik data-, bild- och biobank för forskning byggas upp. Forskningsbanken blir en värdefull källa för kunskap under flera år framöver.  
 
–  Vi vet inte riktigt hur normalt åldrande ser ut. Forskarna vet inte heller exakt hur tidigt man kan se att man får en viss sjukdom. Så att få det här tidsperspektivet på det hela, att man får två tidpunkter, så här såg det ut då och så ser det ut nu, ungefär 10 år senare. Det ger ju en unik möjlighet att kunna använda det här materialet till att förstå varför sjukdomar utvecklas och kunna hitta nya verktyg att förhindra att sjukdomen uppkommer i framtiden, säger Maria Matson Dzebo och lägger till, 
Den 17 januari inkluderade Sahlgrenska Universitetssjukhuset den allra första deltagaren i SCAPIS 2, eller som vi säger, första scapisten.  

Studie som engagerar 

För Maria, som själv arbetat som forskare, skapar studien ett stort engagemang, och berättar att det krävs både hos de som arbetar med studien men också hos de som deltar. Studiedeltagare ska under tre besökstillfällen genomgå nära tio undersökningar där forskningspersonal hjälper till att ta prover, mått och bilder i en datortomograf.  

–  Jag känner väldigt starkt för SCAPIS. Jag blir engagerad bara av att veta att det här som ska samlas in under studien kommer leda till att fler människor kommer få bättre hjälp i framtiden. Som tidigare forskare så tycker jag att det är väldigt engagerande på det planet.  Det är också väldigt roligt för att det är så många fina människor i det här projektet och alla är lika uppskattade för det de gör, man är sin lilla pusselbit och det är inte helt enkelt att pussla ihop allt. Men alla har ett väldigt stort driv för att se till att det är faktiskt löser sig. 
Läs mer om SCAPIS 2 på Hjärt-Lungfonden 


Maria jobbar på enheten för forskningsstöd på Gothia Forum.  Via Gothia Forum kan du som forskare få hjälp med allt från planering till genomförande av din studie. Vill du veta mer?
Gå in på gothiaforum.com och läs om våra tjänster. 
 
www.gothiaforum.com