Inspelning av seminarie 27/11 - Nya lagförslag för hälsodata ska förenkla precisionsmedicinsk vård i Sverige

Seminariet ”Hälsodata och precisionsmedicin – så bygger vi framtidens hälso- och sjukvård” måndagen den 27 november lockade storpublik. Politiker, representanter från VGR, hälso- och sjukvården och näringslivet samlades för att höra Katarina Nyström presentera den utredning hon har lett.

 

Efterföljande panelsamtal och mingel bjöd på insiktsfulla samtal, kluriga frågeställningar och flertalet spännande möten. Dennis Larsson, verksamhetschef på Gothia Forum och ordförande för Kliniska Studier Sverige, menar att uppslutningen tyder på ett stort intresse för frågan och en vilja att samarbeta kring den.

– Nu behöver vi bygga vidare på den viljan och jag ser fram emot fortsatta samtal kring hur vi kan ge patienter enklare tillgång till avancerade terapier. Där är kliniska studier en väldigt viktig del, säger Dennis Larsson.

Kristina Levan, projektledare inom ATMP på Gothia Forum, ser en stark utveckling inom området.

– Vi flyttar fram positionerna inom precisionsmedicin i Västsverige, inte minst genom Sahlgrenskas satsning på ett precisionsmedicinskt centrum och etableringen av CCRM Nordic vid GoCo Health Innovation City. Våra gemensamma framsteg ute i regionerna bidrar till Sverige som en framstående life science-nation. Det är väldigt positivt, säger Kristina Levan.

Seminariet anordnades av Gothia Forum och Lif – de forskande läkemedelsföretagen.

Vidareanvändning av hälsodata för vård och klinisk forskning - Utredningen om sekundäranvändning av hälsodata 

Lif - de forskande läkemedelsföretagen