Hallå där Katarina Nyström!

Katarina Nyström står utomhus, håret blåser och himlen är blå.
Katarina Nyström jusrist på Gothia Forum och utsedd till särskild utredare för frågan "Hälsodata som nationell resurs för framtidens hälso- och sjukvård"

Katarina Nyström är nyligen utsedd till särskild utredare för frågan "Hälsodata som nationell resurs för framtidens hälso- och sjukvård"

Att bli statlig utredare hör inte till vardagen för en jurist på Gothia Forum/GMS, berätta - hur känns det? 

Spännande, lite läskigt men också fantastiskt bra att regeringen äntligen vill utreda den här viktiga frågan. Patientorganisationer som t.ex. Sällsynta Diagnoser har efterfrågat en utredning länge.
Det känns stort att man valde någon som särskild utredare som står nära verksamheterna och förstår deras utmaningar i vardagen, ett sådant val är inte alltid självklart. Jag är väldigt tacksam över uppdraget och ska göra mitt yttersta för att utredningen ska bli så bra som möjligt. Jag är också väldigt glad över att både Gothia Forum och GMS trott och satsat på mig. Så här bra går det när man lyfter sina medarbetare!

Vad innebär utredningen?

Man ska se över sekundäranvändning av hälsodata, hur lagstiftningen ser ut idag och om man behöver göra några justeringar.  Min förhoppning är att vi ska tydliggöra vad och hur dessa frågor behöver uppdateras med lagstiftning.

Vad är bakgrunden till att regeringen vill göra en utredning?

Man är medveten om att bl.a. patientdatalagen behöver ses över. Våra grannländer har redan lagstiftning som möjliggör att t.ex. olika vårdgivare delar patientdata med varandra för att t.ex. jämföra journaler eller behandlingsalternativ. I Sverige går inte det, utan att varje vårdgivare har en vårdrelation med patienten.

Det händer mycket inom området hälsodata just nu – finns det andra utredningsarbeten ni behöver hålla koll på?

På EU-nivå finns ett utkast på förordningen om EHDS (europeiskt hälsodataområde), där behöver vi följa utvecklingen. Nationellt är både E-hälso­myndighetens uppdrag om ett statligt, nationellt datautrymme för bilddiagnostik och Socialstyrelsens uppdrag att kartlägga datamängder av nationellt intresse på hälsodataområdet, båda intressanta för utredningen.