Sahlgrenska Universitetssjukhuset först med unik genterapi

 En stålvagn på hjul står i ett rum på ett sjukhus. Vagnen är täckt med blått papper, på vagnen ligger det A4 papper med text, en bläckpenna, en genomskinlig glasflaska med etikett och bredvid ligger det sprutor som är inplastade. I bakgrunden syns en person i blå läkarrock.
Framtidens hälso- och sjukvård kommer i allt högre grad att utformas utifrån patientens unika förutsättningar, så kallad precisionsmedicin

Sahlgrenska Universitetssjukhuset har genomfört en unik behandling med genterapi. Sjukhuset är först i Sverige med att behandla en patient med en godkänd genterapi mot synförlust.

Kristina Levan, projektledare på Gothia Forum och Sahlgrenskas ATMP-Centrum understryker vikten av att ett ATMP-centrum finns på plats för att kunna genomföra den här typen av behandlingar.

”ATMP-centrum är en förutsättning för att driva utvecklingen framåt och förbereder sjukhuset för att kunna växla upp och göra fler behandlingar av den här typen.”

Området är relativt nytt, men det finns stora förhoppningar om att de kommer att göra stor skillnad för många patienter i framtiden.
”Varje gång en ATMP-behandling sker på sjukhuset blir vi en erfarenhet rikare och vi blir ännu bättre på att kunna stötta fler kliniker som vill göra en ATMP-behandling eller delta i en klinisk prövning. Det kan innebära dessa behandlingar blir tillgängliga för fler.” säger Kristina Levan, projektledare på Gothia Forum och Sahlgrenskas ATMP-Centrum.

Läs pressmeddelandet i sin helhet: Sahlgrenska Universitetssjukhuset först med unik genterapi