Sahlgrenska Universitetssjukhuset satsar på avancerade terapiläkemedel – samverkan i fokus när nyckelaktörer samlades

Under nätverksträffen fanns ett flertal representanter från RISE, akademin och näringslivet som uttryckte att det var värdefullt att samverka och knyta kontakter ur ett regionalt perspektiv.

Avancerade terapiläkemedel skapar stora möjligheter för en mer träffsäker sjukvård och nya och bättre behandlingar. Utvecklingen går snabbt inom området – redan nu kan man på Sahlgrenska Universitetssjukhuset genomföra flertalet behandlingar och man står redo för fler.

Förra veckan samlades nyckelaktörer från akademi, industri och hälso- och sjukvård inom ATMP på Sahlgrenska med syftet att skapa ett forum för alla aktörer att knyta kontakter och interagera med varandra brett över ekosystemet.

–  Vi upplevde att det fanns ett behov av att samla olika aktörer för att mötas i samma rum. För oss på ATMP-centrum var detta ett väldigt bra tillfälle att få presentera övergripande om vårt arbete både nationell och om var vi står regionalt för att möjliggöra införandet av ATMP i sjukvården. Nyckelaktörerna som samlades är en oerhört viktig del i vårt gemensamma arbete framåt, säger Kristina Levan, projektledare för ATMP på Gothia Forum.

Tillsammans med Heidi Ekelund driver hon arbetet med att etablera en infrastruktur för ATMP-baserade terapier i Västra Götalandsregionen, inte minst genom att fortsätta uppbyggandet av ett ATMP-centrum på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Under mötet lyftes flera nationella satsningar, ATMP-centrum presenterades som en viktig infrastruktur för att lyckas.

–  Eftersom flera olika verksamheter blir berörda av de här läkemedlen är det en styrka att vi på ATMP-centrum kan fungera som erfarenhetsbärare för att stötta kliniker som vill delta i en klinisk prövning eller vid införandet av godkända ATMP, säger Kristina Levan.  Vi ser ett stort värde i att ATMP-centrum finns på universitetssjukhusen och fungerar som en kunnig mottagare för bland annat företagsförfrågningar.

Kristina Levan menar att nyckeln är att dra nytta av de strukturer och kompetenser som redan finns i sjukvården i stället för att bygga upp parallella funktioner.

– På så sätt bygger vi en hållbar infrastruktur som har en naturlig plats i verksamheten. ATMP-centrens främsta roll handlar om att koordinera arbetet, ge stöd till verksamheterna och ge möjligheten att lyfta mer komplexa frågor till nationella grupper där man kan arbeta mer utredande.

Sahlgrenskas ATMP-centrum etablerades i maj 2020 och är ett av flera i landet. Centrat ska ge ökade förutsättningar för patienters tillgång till behandling och samtidigt ge möjlighet till utveckling av produkter inom ATMP. Heidi Ekelund, från Sahlgrenskas ATMP-centrum, lyfte de insatser som implementerats för att Sahlgrenska Universitetssjukhuset ska vara redo när nya ATMP-behandlingar kommer.

–  Vi har kommit en bra bit på väg och behandlar redan nu patienter med avancerade terapier. Vi har byggt upp en struktur och organisation för att kunna växla upp. Dessutom finns nu möjlighet till tillverkning, genom verksamheten på Klinisk immunologi och transfusionsmedicin. På Sahlgrenska sjukhuset är vi redo att bereda både marknadsgodkända genterapier och kliniska prövningar och ser fram emot en ökad förfrågan från företag om deltagande i studier. En sådan här nätverksträff är en viktig del i att sprida information om vilka möjligheter som finns på sjukhuset.

Läs mer:
Barnpatient först i Västsverige att bli behandlad med nytt cancerläkemedel