Save the date: Nationell konferens för kliniska studier 4-5 maj 2023 i Göteborg

För femte gången arrangeras Nationell konferens för kliniska studier, denna gång på Scandic Göteborg Central den 4-5 maj 2023.

Nationell konferens för kliniska studier är en mötesplats som syftar till att stimulera samverkan för stärkta förutsättningar att bedriva kliniska studier. Konferensen ger hälso- och sjukvård, näringsliv, akademi och patientföreträdare tillfälle att träffas för idé- och kunskapsutbyte, diskussioner och nätverkande.

Konferensen arrangeras av Kliniska Studier Sverige och Vetenskapsrådet. Värd i år är Gothia Forum. Preliminärt program och möjlighet till anmälan kommer finnas tillgängligt under hösten 2022.