Utvecklingssatsning om forskning i tandvården

En ljusblå bakgrund med ett ritat tandborstglas i vitt, i glaset står 4 stycken vita ritade tandborstar, dom ser helt nya och oanvända ut.
”Främja forskning i tandvården; utredning av forskares behov och nodernas roll”

Eva Lavik Olofsson på Gothia Forum har varit projektledare för utvecklingssatsningen ”Främja forskning i tandvården; utredning av forskares behov och nodernas roll” som nyligen avslutades. Syftet med utredningen var att kartlägga nuläget och identifiera vilket stöd forskare behöver för att bedriva klinisk forskning inom tandvården (odontologi) i Sverige.

Utredningen visade att det bedrivs en hel del klinisk forskning inom odontologi men att det finns ett stort behov av att främja den odontologiska forskningen och underlätta för forskarna. Utifrån utredningens resultat kommer nu Kliniska Studier Sverige* att utvärdera vilka aktiviteter som är möjliga att genomföra framöver. 

*Kliniska studier Sverige är ett samarbete mellan Sveriges sex samverkansregioner som stöds och finansieras av Vetenskapsrådet. Gothia Forum har uppdraget att verka som regional nod för västra sjukvårdsregionen. Uppdraget innebär att främja klinisk forskning i Västra Götaland och norra delen av Region Halland.