Stöd till kliniska verksamheter vid samverkan med externa parter

Stöd kliniska verksamheter

Samverkan mellan hälso- och sjukvård, akademi och life science-sektorn är viktig för att få fler värdeskapande innovationer. Vi är en del av hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen och stöttar kliniska verksamheter vid samverkan med externa parter.

Stöttar verksamheter i hälso- och sjukvården

Vi kan stötta i frågor kring:

  • Projektkoordinering och resursuppföljning
  • Personal- och/eller patientmedverkan
  • Medicintekniska innovationsprocessen och regelverk för medicintekniska produkter
  • Omvärldsbevakning

Kontakta oss för mer information: innovationsplattformen@vgregion.se

Frågor om medicintekniska produkter

Innovationsplattformen stöttar i utvecklingsfrågor kring medicintekniska innovationsprocessen och regelverk för medicintekniska produkter. För frågor om tekniskt underhåll, utbildning eller utredning av medicintekniska produkter kan du kontakta avdelningen för medicinsk teknik vid respektive förvaltning. Inköp och VGR IT hanterar frågor gällande krav för upphandling.

Samverkansregler

Samverkan med externa aktörer (vgr.se)

Samverkansregler för vård och industri (skr.se)

Principer och riktlinjer för reklam och sponsring