Chefsseminarium innovation

Se hit chefer inom hälso- och sjukvården i VGR som vill lära er mer om hur ni systematiskt kan främja innovation och stötta era medarbetare!

Nu kan ni anmäla er till chefsseminarium Innovation!

Seminariet arrangeras av Innovationsplattformen och tillfället innehåller både teoretiska och praktiska inslag med möjlighet till reflektion och diskussion med övriga deltagare. Ett bra tillfälle att nätverka med andra chefer kring innovation i hälso- och sjukvården.

Tid och plats:

Klockasn 9:00 – 12:15 i lokal Pendeln, Stationshuset, Regionens hus i Göteborg.
 

Mål med dagen:

Deltagare ska, efter att ha gått den digitala introduktionen i innovation, samt genomfört chefsseminariet, bättre kunna möjliggöra och stötta det innovativa arbetet på sin verksamhet i rollen som chef.

Dagen kommer att innehålla både teoretiska och praktiska inslag med möjlighet till reflektion och diskussion med övriga deltagare.

Förberedelser:

Inför utbildningen ska du på egen hand genomföra en digital introduktion via Lärportalen som ger dig grunderna i vad innovation är, varför vi ska jobba med det och hur. Den digitala introduktionen till innovation tar cirka 45 minuter att genomföra Introduktion till Innovation

Måltider:

Vi bjuder på förmiddagskaffe och smörgås.

Anmälan:

Anmäl dig via Regionkalendern