Innovationsplattformen lanserar en digital introduktion till innovation!

Uppdaterad:
Publicerad:

Nu lanseras äntligen VGRs digitala utbildning i innovation: Introduktion till innovation!

Introduktionen ligger på Lärportalen och är tillgänglig för alla medarbetare i VGR med fokus mot hälso-och sjukvård. Du kan registrera dig själv och gå den när det passar. Introduktionen syftar till att ge dig som anställd i VGR kunskap och förståelse för varför hälso-och sjukvården behöver arbeta för att främja innovation. Den ger även konkreta verktyg som kan hjälpa dig och din verksamhet att öka er innovationsförmåga.

Du når utbildningen här

För att kunna fortsätta att utveckla utbildningen tar vi gärna emot din feedback. Antingen gör du det via enkäten i Lärportalen eller så skickar du synpunkter till vår mailadress innovationsplattformen@vgregion.se