Möt Sara Hansson, innovationsledare med förändring som ledstjärna!

Uppdaterad:
Publicerad:

Idag möter vi Sara Hansson, en av Innovationsplattformens medarbetare:

”Jag har ett stort intresse för utvecklings- och förbättringsfrågor och av att tänka nytt.”

Berätta om din bakgrund och vad du gör nu?


– Jag är specialistläkare i anestesi och intensivvård och kommer från Sahlgrenska universitetssjukhuset i Mölndal, där jag har varit sedan jag påbörjade min ST-utbildning 2016. I likhet med andra som är specialister inom An-Op-IVA i Göteborg har jag arbetat på Sahlgrenskas alla sjukhustomter, Sahlgrenska, Östra sjukhuset och i Mölndal. 2022 blev jag färdig specialistläkare och i november 2023 började jag som innovationsledare på Innovationsplattformen. Jag har flera olika uppdrag och exempelvis så är jag är kursledare för Innovation och teknik för läkare tillsammans med Jenny fjärding, koordinator på utbildningsenheten, FoUUI.

– Under min ST-tjänstgöring gick jag själv programmet Innovation och teknik, som på den tiden var tvåårig och med målgruppen ST-läkare. Efterhand har utbildningskonceptet vidareutvecklats, så bland annat finns det nu två spår. Ett gemensamt program för både ST-läkare och specialistläkare och ett för legitimerade vårdyrken, och som vänder sig till andra yrkesgrupper än läkare.

– Jag är intresserad av förändringsarbete och av att tänka nytt och det var därför jag var nyfiken på hur man kan arbeta innovativt med hälso- och sjukvård. Utbildningen mynnade ut i ett innovations- projekt som jag startade tillsammans med dåvarande läkarkollegan Johan Tenser.

– Dessutom är jag kursledare för en ledarskapsutbildning för ST-läkare på Sahlgrenska universitetssjukhuset. Den anordnas av ST-kansliet och under 1,5 år får man lära sig mer om ledarskap, professionell utveckling och gruppdynamik. Jag leder kursen tillsammans med Svante- Angelaccio Osbeck, kultur- och ledarskapsutvecklare, och jag har själv gått utbildningen. Den väckte mitt intresse för förbättringsarbete.

– Jag är även innovationscoach för tre innovationsprojekt. Det är verkligen jätteroligt att hjälpa andra att hitta vägen framåt. De projekt jag coachar är sinsemellan olika och består av personer med olika typer av kunskaper vilket också är spännande.

Berätta mer är om ert innovationsprojekt och dess fördelar?

– Det handlar om en digital hälsodeklaration inför operation och anestesi. En hälsodeklaration är ett viktigt dokument inför operation, men det är svårhanterligt. Ofta fyller patienterna i sina uppgifter på papper, eller digitalt, men när de sparas i systemen blir de otillgängliga mellan sjukhus, och informationen i dem blir svårhanterad. Vi ville undersöka hur man i stället kan skapa en digital variant och genom att patienten fyller i sina uppgifter digitalt via 1177 så ska vårdpersonalen sedan kunna hämta uppgifterna via en länk till operationsplaneringsverktyget Orbit.

– Det finns flera fördelar med detta. Det blir möjligt att förenkla överföringen av information mellan patienter och vårdgivare och patienternas uppgifter presentera dessutom mer lättöverskådligt. Dessutom ger en digital hälsodeklaration förutsättningar för vidare utveckling och forskning.

– Jag arbetar vidare med projektet som drivs genom Koncernstab digitalisering (KSD), så en del av min arbetstid lägger jag även där. Vårt innovationsprojekt är nu ett regionalt projekt som är på väg att börja integreras i Orbit. Att vara med i projektet har varit en bra skola för att lära mig mer om digitalisering inom sjukvården, vilken expertis som finns inom och utom VGR och hur vi tillsammans kan hitta lösningar.

– Arbetet med hälsodeklarationen har även lett till spinoffeffekter i Västragötalandsregionen och nu ingår jag även i en nationell arbetsgrupp, NAG, inom kunskapsstyrning genom SKR som ska arbeta med hälsodeklarationer. Målet med kunskapsstyrning är en mer kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård av hög kvalitet.

– Digitalisering är spännande. Målet är att komma på hur man kan använda en viss typ av data smartare och på ett bättre sätt.

Hur är det att vara kursledare för Innovation och teknik?

– Det är väldigt stimulerande att följa gruppen. Det är 12 kursdeltagare i den här omgången och de är nyfikna och engagerade. Jag tror att det berikar att gruppen består av en så stor bredd av kompetenser. Den kurs vi leder är ju den första omgången där det både går ST-läkare och specialister. Några har erfarenheter från forskning eller ledarskap och andra är i början av sin läkarbana. Det ger en dynamik och en möjlighet att ta in olika aspekter och att dela och bredda kunskaperna.

Hur är det att arbeta på Innovationsplattformen och hur är det att arbeta med innovation?


– Jag har ett stort intresse för utvecklings- och förbättringsfrågor och av att tänka nytt och det är det alla sysslar med här. Jag får se och lära mig olika sätt att arbeta med förändring och jag har kollegor med samma sakintresse men som kan arbeta utifrån olika perspektiv. Det är lyxigt och väldigt berikande att få möjlighet att arbeta tillsammans med så många olika slags kompetenser.
Alla har också sina olika kontakter in i vården och det är en platt organisation med närhet till cheferna.

– Jag tycker om att länka ihop människor och kunskaper. Att nätverka helt enkelt. På så sätt kan man få saker att hända. Innovation går långsamt, och ibland kan det bli frustrerande. Det borde gå att jobba snabbare, utan att slarva, att ta del av den lärdom som redan finns. Och det är på väg att hända för att vi måste. Vården behöver ställas om, och det nu. Att driva innovationsprojekt är inte gjort över en natt, men vi lär oss i VGR och vi har kommit långt.

Saknar du det kliniska arbetet?

– Det gör jag absolut. Jag saknar kollegorna och det patientnära arbetet. Och jag har faktiskt tagit något enstaka jourpass under våren. Men ska man bli riktigt bra på något så måste man vara i det hela tiden. Just nu vill jag ägna mig åt förändringsarbete och innovation för att kunna bidra till en ännu bättre hälso- och sjukvård. Var sak har sin tid.

Läs mer

Om digital hälsodeklaration, Sahlgrenska liv

Om innovation och teknik, läkare, Sahlgrenska liv