Nu närmar den sig: Innovationsfondens utlysning öppnar den 1/7

Uppdaterad:
Publicerad:

Den 1 juli öppnar Innovationsfondens första utlysning inför 2025.

Har ni ett behov av, eller ser möjligheter till förbättring i er verksamhet?
Du som arbetar med regionfinansierad hälso- och sjukvård kan ansöka om medel från innovationsfonden för att exempelvis undersöka behov, testa, utveckla eller utvärdera en ny lösning.

Kanske har du tankar och frågor kring innovation som du vill bolla? 

Passa då på att ställa frågor till en av våra innovationscoacher inför din ansökan till Innovationsfonden!
Mötena sker via Teams och ingen föranmälan behövs.

Dina frågor kan handla om omvärldsbevakning, projektplan, budgetering, inköp eller annat som du kan behöva stöd kring. Vid mötet kommer även en medarbetare från Koncernstab Digitalisering att närvara. 

Vi har två planerade möten:
Den 13 juni 2024 klockan 15:00 – 16:00 eller den 22 augusti 2024 klockan 15:00 – 16:00

Här finns länkar till mötena, kontaktuppgifter och mer information om Innovationsfonden: Innovationsfonden VGR - Innovationsplattformen Västra Götalandsregionen (vgregion.se)