För akademi & företag

Samverkan mellan hälso- och sjukvård, akademi och life science-sektorn är viktig för att få fler värdeskapande innovationer. Vi har kunskapen om de behov som finns i hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen och förstår industrins och akademins drivkrafter.

Stöd till externa parter

För akademi &företag

Vi arbetar för att främja utvecklingen av innovationer inom hälso- och sjukvården i samverkan med akademin och life science-sektorn.

Skicka in ditt ärende

Fält markerade med * är obligatoriska och måste fyllas i

Jag godkänner att Västra Götalandsregionen behandlar mina inlämnade personuppgifter i enlighet med gällande datalskyddslagstiftning.
8. Vilken typ av interaktion eller samarbete önskar ni med hälso- och sjukvården i VGR?
11. Beskriv i vilket utvecklingsstadie din produkt/tjänst befinner sig?
12. Är eller kommer produkten/tjänsten att bli en medicinteknisk produkt?

Beskrivning av innovationen sker med hjälp av en modifierad version av ”NABC”-metoden (metoden är utvecklad av Stanford Research Institute). N står för Need, alltså behovet. A står för Approach, det vill säga lösning. B står för Benefit och ska beskriva kundnyttan och slutligen C som står för Competition, konkurrens eller alternativ.