Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Ny app ger tidsvinst och säkrare vård

När ronden är klar ligger patientens värden redan i journalsystemet. I stället för att vårdpersonal skriver upp värdet för vitalparametrar – det vill säga bland annat blodtryck, puls, vikt och temp – i ett block och senare för in dem i journalsystemet, registreras allt via appen direkt in i journalen. Under 2017 finansierade Innovationsfonden utförandet av ett första pilotprojekt som visade att varje avdelning sparade flera timmar i månaden med hjälp av den nya appen. Nu pågår införandet på fler sjukhus i Västra Götalandsregionen.

Från utveckling till upphandling

Appen är utvecklad av VGR IT i samarbete med vårdpersonal, SÄS IS/IT och leverantören av VGRs journalsystem, Melior. Rolf Jungnelius, verksamhetschef vid Infektionskliniken på Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS), ansvarade för pilotprojektet som fick finansiering från Innovationsfonden och genomfördes vid Infektionskliniken och Neonatalavdelningen på SÄS under 2017.
 
– Tack vare pengar från Innovationsfonden kunde vi utföra en pilot. Resultatet från piloten visade att varje avdelning sparade flera timmar i månaden och antalet felregistreringar minskade med 74 procent. En annan fördel är att appen är lätt att använda och det krävs mycket lite upplärning. Utbildning av vanlig användare tar ca 15 minuter och en så kallad superanvändare lär sig tekniken på en 1 timme, säger Rolf Jungnelius.
 
Idag är appen upphandlad inom VGR och används i mobiltelefoner utan sim-kort. Andra typer av enheter håller på att testas. Några kriterier för användning är att enheterna ska kunna spritas, hållas med en hand, bäras i fickan och klara av att bli tappade utan att gå sönder. Varje avdelning kommer att förses med ett antal mobila enheter. Appen har också en funktion som automatiskt räknar ut så kallade mews-poäng (modified early warning score) som signalerar om patientens värden försämrats.
 
– Ofta när vi rullar ut ett nytt it-stöd eller ska uppgradera något ses det som jobbigt eller störande för verksamheterna, men om det här får jag telefonsamtal från sjukhuspersonal som undrar när appen införs på deras avdelning. Det är fantastiskt roligt att vi hittat en bra lösning som gör skillnad i vården, säger Ann-Sofie Ardfeldt, avdelningschef för VGR IT vårdsystem, i en artikel publicerad i Dagens Medicin.

Nästa steg är utveckling av digital app för vård- och aktivitetsplan

Just nu pågår ett arbete med att utveckla och testa en digital app som stödjer vård- och aktivitetsplan integrerat med journalsystemet Melior. Appens ska användas av vårdpersonal i både öppen- och slutenvård där man lätt ska kunna se patienters vård- och aktivitetsplan under aktuellt arbetspass, men även för sjukhusvistelse fram till utskrivning. Det ska även vara möjligt att se patientens vård- och aktivitetsplan utifrån yrkesgrupp, exempelvis undersköterska, sjuksköterska eller läkare. Arbetet pågår under 2018 och får finansiering från Innovationsfonden.
 
– I testen av VAP (vård och aktivitetsplan) deltar infektionsavdelningen på SÄS och KOL centrum på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Det kommer att ge möjlighet till att dokumentera ”bedside” med hjälp av en mini-iPAD. I aktivitetsplanen får vårdpersonalen påminnelser om aktiviteter som skall utföras enligt den vårdplan patienter har. Via appen ska vi också kunna ge information om vårdtillfället till patienten, avslutar Rolf Jungelius.


Länk till artikeln i Dagens Medicin

Projektet fick finansiering från Innovationsfonden 2017. Fortsättningsarbetet med VAP finansieras av Innovationsfonden 2018.
Senast uppdaterad: 2018-06-07 16:48