Hållbart chefskap i hälso-och sjukvård

Detta är ett studiematerial med vinjetter om engagemang, stress, tidsanvändning, medarbetarskap och vårdpraktik. Det vänder sig till dig som chef inom hälso- och sjukvården, men kan även användas av till exempel HR-specialister, verksamhetsutvecklare och personal inom företagshälsovård.

Hållbart chefskap i hälso-och sjukvård

Studiematerialet är indelat i olika teman och innehåller inledande situationsberättelser, så kallad "vinjett", sammanfattning av teori och forskning, modell eller bild som stöd för reflektion, samt reflektions- och diskussionsfrågor.

Vilka teman kan man diskutera?

  • Vad använder chefer sin tid till?
  • Stress och balans
  • Kommunikation
  • Tidsuppfattning och förhållningssätt till planeringar och avstämningar
  • Medarbetarskap, professioner och samarbeten internt och externt

Hållbart chefskap i hälso- och sjukvården, Dellve 2012

Chefer inom hälso- och sjukvård