Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Intensivvårdsavdelning

Kontaktuppgifter

Telefon

Telefontider

måndag - söndag dygnet runt

Växeltelefon

Öppettider

måndag - söndag dygnet runt

Besöksadress

Lasarettsgatan
442 34 Kungälv

Vägbeskrivning

Med bil från E6, kör av vid Kungälvsmotet. Följ vägskyltar. Med buss, åk till Kungälvs resecentrum, byte till anslutande buss mot sjukhusområdet. Se skyltning på sjukhusområdet och i sjukhusets huvudentré.

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Kungälvs sjukhus Intensivvårdsavdelningen
442 83 Kungälv

Intensivvård är till för att noga kunna övervaka och behandla patienter med svikt i vitala kroppsfunktioner såsom andning, cirkulation och medvetande.

Till intensivvårdsavdelningen (IVA) kommer patienter som behöver övervakning och behandling av mycket svåra sjukdomstillstånd. Med hjälp av högteknologisk apparatur och med hög personaltäthet kan man noggrant övervaka allvarligt sjuka patienter och ge dem avancerad behandling och omvårdnad.

Intensivvårdsavdelningen har 11 vårdplatser. Platserna är avsedda dels för patienter med behov av intensivvård, dels för patienter som genomgått större operationer och därför behöver intensiv övervakning efter operationen.

Avdelningen har en återbesöksmottagning för dem som vårdats här en längre tid. IVA ansvarar även för sjukhusets mobila intensivvårdsgrupp samt för akuta och planerade elkonverteringar.

Samarbete och utveckling

Avdelningen samarbetar med universitet och högskolor i Västra Götalandsregionen och tar emot läkare och sjuksköterskor under specialistutbildning för verksamhetsförlagd utbildning. Här bedrivs utvecklingsarbete inom områden såsom vårdhygien, postoperativ smärta, nutrition och sårvård.

Vi som arbetar här

På avdelningen arbetar specialistutbildade läkare och sjuksköterskor, undersköterskor, sjukgymnaster och administrativ personal; totalt ca 100 medarbetare. Tillsammans bildar vi ett team runt patienten för att ge bästa möjliga vård.

Ansvariga för avdelningen

Catherine Eriksson Ritzén, vårdenhetschef
Tfn 0303–982 48
E-post: catherine.eriksson-ritzen@vgregion.se

Christina Grivans, medicinskt ledningsansvarig
Tfn 0303-986 54

Senast uppdaterad: 2020-01-21 07:49